БУЦАХ

ХАЙЛТЫН ХЭСЭГ


Нэр Зураг Аймаг/Хот Сум/Дүүрэг Мэргэжил Үйл ажиллагааны чиглэл
Хэвлэл эх ХХК Хэнтий Мөрөн Автотехникийн цахилгаанчин Хүн хөлслөн ажиллуулдаг өрхийн үйл ажиллагаа, өрхийн өөрийн хэрэглээнд зориулан үйлдвэрлэсэн хэмжээг нь тодорхойлох боломжгүй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ