Logo

Тестийн сан » Бүгд

Слесарийн ажилд ямар, ямар төрлийн ширээг хэрэглэдэг вэ?


Слесарийн ажлын ширээ, багажны ширээ, тискиний ширээ

Слесарийн ажлын ширээ, багажны ширээ, тискиний ширээ

Нэг хүний ширээ, бүлэг хүний ширээ

Нэг хүний ширээ, бүлэг хүний ширээ

Намхан биенд тохирсон ширээ, слесарын ширээ, багажны ширээ

Намхан биенд тохирсон ширээ, слесарын ширээ, багажны ширээ

Хуурайг ямар материалаар хийдэг вэ?


У10, У10А багажны гангаар хийнэ

У10, У10А багажны гангаар хийнэ

У10, У12, У12А багажны гангаар хийнэ

У10, У12, У12А багажны гангаар хийнэ

У10, У13, У13А багажны гангаар хийнэ

У10, У13, У13А багажны гангаар хийнэ

Хуурайг зориулалтаар нь юу, юу гэж ангилдаг вэ?


Ердийн, тусгай зориулалтын, машины гэж ангилна

Ердийн, тусгай зориулалтын, машины гэж ангилна

Дан, давхар, арзгар, гүдгэр иртэй гэж ангилна

Дан, давхар, арзгар, гүдгэр иртэй гэж ангилна

Хавтгай, гурвалжин, дөрвөлжин, дугуй, хагас дугуй, зууван, ромбо, трапец гэх мэтчилэн ангилна

Хавтгай, гурвалжин, дөрвөлжин, дугуй, хагас дугуй, зууван, ромбо, трапец гэх мэтчилэн ангилна

Зэсийг өрөмдөх үед ямар хөргөх шингэнийг хэрэглэх вэ?


Хөргөх шингэн хэрэглэхгүй

Хөргөх шингэн хэрэглэхгүй

Шохойн имульс буюу масло

Шохойн имульс буюу масло

Шохойн имульс буюу минералын маслотай шингэн

Шохойн имульс буюу минералын маслотай шингэн

Тулгуурын резьба /эрээс/ -г юунд хэрэглэдэг вэ?


Сантехникийн арматуруудад

Сантехникийн арматуруудад

Төрөл бүрийн ажилд

Төрөл бүрийн ажилд

Бэхэлгээний ажилд

Бэхэлгээний ажилд

Метчикигээр ямар, ямар төрлийн резьба татах вэ?


Метрийн, дюймийн, хоолойн

Метрийн, дюймийн, хоолойн

Гадна талын

Гадна талын

Бүх төрлийн

Бүх төрлийн

Газар шорооны ажлын машины ангилал


Тээвэрлэх, ухах, түрэх, бэлтгэл ажлын, нягтруулах

Тээвэрлэх, ухах, түрэх, бэлтгэл ажлын, нягтруулах

Тээвэрлэх, бэлтгэл ажлын, нягтруулах

Тээвэрлэх, бэлтгэл ажлын, нягтруулах

Дээрх бүгд буруу

Дээрх бүгд буруу

Хэлбэр гаргах, ухах, түрэх, бэлтгэл ажлын

Хэлбэр гаргах, ухах, түрэх, бэлтгэл ажлын

Явах ангийн төрөл


Гинжит, хийн дугуйт, алхдаг, хөвдөг, хосолсон, хийн дэр

Гинжит, хийн дугуйт, алхдаг, хөвдөг, хосолсон, хийн дэр

Гинжит, хийн дугуйт, алхдаг, хөвдөг, хосолсон, рейсэн замаар явдаг

Гинжит, хийн дугуйт, алхдаг, хөвдөг, хосолсон, рейсэн замаар явдаг

Дээрх бүгд

Дээрх бүгд

Хүрдний ангилал


Нэг ба хоёр салаатай

Нэг ба хоёр салаатай

Хүч хожих ба хурд хожих

Хүч хожих ба хурд хожих

Ховилтой ба ховилгүй

Ховилтой ба ховилгүй

Зөөвөрлөх машины ангилал


Энгийн ба нийлмэл

Энгийн ба нийлмэл

Туузан, ялтсан, шурган, гинжит, шанагат

Туузан, ялтсан, шурган, гинжит, шанагат

Хөдөлгөөнтэй ба хөдөлгөөнгүй

Хөдөлгөөнтэй ба хөдөлгөөнгүй

Техникийн үйлчилгээгээр ямар, ямар ажил хийгддэг вэ?


Дээрх бүгд зөв

Дээрх бүгд зөв

Өдөр тутмын ажлууд

Өдөр тутмын ажлууд

Тухайн машин механизмын хувьд тодорхой хугацааны дараа буюу тодорхой мот/цаг ажилласны дараа, тодорхой км гүйсний дараа хийгдэх ажлууд

Тухайн машин механизмын хувьд тодорхой хугацааны дараа буюу тодорхой мот/цаг ажилласны дараа, тодорхой км гүйсний дараа хийгдэх ажлууд

Улирлын чанартай хийгдэх ажлууд

Улирлын чанартай хийгдэх ажлууд

Эд ангийг гагнаад түүнийгээ точелийн суурь машин дээр боловсруулж байвал ямар засвар вэ?


Их засвар

Их засвар

Сэргээн засвар

Сэргээн засвар

Урсгал засвар

Урсгал засвар

Гулзайсан тахир голыг хэрхэн засварлах вэ?


Сэргээн засвараар

Сэргээн засвараар

Их засвараар

Их засвараар

Урсгал засвараар

Урсгал засвараар

Ямар, ямар холбоосууд байдаг вэ?


Дээрх бүгд зөв

Дээрх бүгд зөв

Хөдөлгөөнтэй, хөдөлгөөнгүй холбоос

Хөдөлгөөнтэй, хөдөлгөөнгүй холбоос

Гагнаасан, тэвхэн, углуурган, шаантаг, хадаасан, боолтон, эрээсэн холбоос

Гагнаасан, тэвхэн, углуурган, шаантаг, хадаасан, боолтон, эрээсэн холбоос

Салдаг хөдөлгөөнгүй, салдаггүй хөдөлгөөнгүй холбоос

Салдаг хөдөлгөөнгүй, салдаггүй хөдөлгөөнгүй холбоос

Алслагдсан зайд эргэлдэх хөдөлгөөнийг юугаар дамжуулах вэ?


Оосрон ба гинжин дамжуулга

Оосрон ба гинжин дамжуулга

Дээрх бүгд буруу

Дээрх бүгд буруу

Оосроор

Оосроор

Муфт ямар үүрэгтэй вэ?


Дээрх бүгд зөв.

Дээрх бүгд зөв.

Нэг голоос нөгөө голд эргэлт дамжуулах, салгах, сэлгэн залгах үүрэгтэй

Нэг голоос нөгөө голд эргэлт дамжуулах, салгах, сэлгэн залгах үүрэгтэй

Нэг эд ангис нөгөө эд анги руу эргэлт дамжуулах, салгах, сэлгэн залгах үүрэгтэй.

Нэг эд ангис нөгөө эд анги руу эргэлт дамжуулах, салгах, сэлгэн залгах үүрэгтэй.

Хий хуваарилах механизм нь юу, юунаас бүрдэх вэ?


Дээрх бүгд буруу

Дээрх бүгд буруу

Хуваарилах гол, араа, оруулах гаргах клапан, бэхэлгээний эд анги бүхий пүрш, клапанг чиглүүлэх цөн

Хуваарилах гол, араа, оруулах гаргах клапан, бэхэлгээний эд анги бүхий пүрш, клапанг чиглүүлэх цөн

Хуваарилах гол, араа, лимбэн гол, түлхэвч, туйван буюу штанг, дохиур, оруулах гаргах клапан, бэхэлгээний эд анги бүхий пүрш, клапанг чиглүүлэх цөн

Хуваарилах гол, араа, лимбэн гол, түлхэвч, туйван буюу штанг, дохиур, оруулах гаргах клапан, бэхэлгээний эд анги бүхий пүрш, клапанг чиглүүлэх цөн

Хуурайны ирийг юу, юу гэж ангилдаг вэ?


Ердийн, тусгай зориулалтын, машины гэж ангилна.

Ердийн, тусгай зориулалтын, машины гэж ангилна.

Хавтгай, гурвалжин, дөрвөлжин, дугуй, хагас дугуй, зууван, ромбо, трапец гэх мэтчилэн ангилна.

Хавтгай, гурвалжин, дөрвөлжин, дугуй, хагас дугуй, зууван, ромбо, трапец гэх мэтчилэн ангилна.

Дан, давхар

Дан, давхар

Ачаа өргөх тусгай хэрэгсэл


Дэгээ, дамар, хүрд, тоормос, тэнжээ, полиспаст, татлага

Дэгээ, дамар, хүрд, тоормос, тэнжээ, полиспаст, татлага

Дэгээ, дамар, хүрд, полиспаст, татлага

Дэгээ, дамар, хүрд, полиспаст, татлага

Дээрх бүгд зөв

Дээрх бүгд зөв

Зангилаа гэж юуг хэлэх вэ?


Машин механизмын бүрэлдэхүүн хэсэгт орж задардаг тодорхой зориулалт бүхий хатуу биетийг хэлнэ.

Машин механизмын бүрэлдэхүүн хэсэгт орж задардаг тодорхой зориулалт бүхий хатуу биетийг хэлнэ.

Машин механизмын бүрэлдэхүүн хэсэгт орж цаашид задрахгүй тодорхой зориулалт бүхий хатуу биетийг хэлнэ.

Машин механизмын бүрэлдэхүүн хэсэгт орж цаашид задрахгүй тодорхой зориулалт бүхий хатуу биетийг хэлнэ.

Машин механизмын бүрэлдэхүүн хэсэгт орж хэд хэдэн эд ангиас бүрдэх зориулалт бүхий хатуу биетийг хэлнэ

Машин механизмын бүрэлдэхүүн хэсэгт орж хэд хэдэн эд ангиас бүрдэх зориулалт бүхий хатуу биетийг хэлнэ

Үнэлгээ 4.0

Цаг дууссан
Таны хариулсан хариулт аваад бусадыг 0 оноогоор тооцно.

Анхаар
Энэ мэдээллийг устгахад итгэлтэй байна уу?
Анхаар
Энэ мэдээллийг устгах боломжгүй байна.