Logo

Тестийн сан » Бүгд

Слесарийн ажилд ямар, ямар төрлийн ширээг хэрэглэдэг вэ?


Намхан биенд тохирсон ширээ, слесарын ширээ, багажны ширээ

Намхан биенд тохирсон ширээ, слесарын ширээ, багажны ширээ

Нэг хүний ширээ, бүлэг хүний ширээ

Нэг хүний ширээ, бүлэг хүний ширээ

Слесарийн ажлын ширээ, багажны ширээ, тискиний ширээ

Слесарийн ажлын ширээ, багажны ширээ, тискиний ширээ

Хуурайг ямар материалаар хийдэг вэ?


У10, У12, У12А багажны гангаар хийнэ

У10, У12, У12А багажны гангаар хийнэ

У10, У10А багажны гангаар хийнэ

У10, У10А багажны гангаар хийнэ

У10, У13, У13А багажны гангаар хийнэ

У10, У13, У13А багажны гангаар хийнэ

Хуурайг зориулалтаар нь юу, юу гэж ангилдаг вэ?


Дан, давхар, арзгар, гүдгэр иртэй гэж ангилна

Дан, давхар, арзгар, гүдгэр иртэй гэж ангилна

Ердийн, тусгай зориулалтын, машины гэж ангилна

Ердийн, тусгай зориулалтын, машины гэж ангилна

Хавтгай, гурвалжин, дөрвөлжин, дугуй, хагас дугуй, зууван, ромбо, трапец гэх мэтчилэн ангилна

Хавтгай, гурвалжин, дөрвөлжин, дугуй, хагас дугуй, зууван, ромбо, трапец гэх мэтчилэн ангилна

Зэсийг өрөмдөх үед ямар хөргөх шингэнийг хэрэглэх вэ?


Шохойн имульс буюу минералын маслотай шингэн

Шохойн имульс буюу минералын маслотай шингэн

Хөргөх шингэн хэрэглэхгүй

Хөргөх шингэн хэрэглэхгүй

Шохойн имульс буюу масло

Шохойн имульс буюу масло

Тулгуурын резьба /эрээс/ -г юунд хэрэглэдэг вэ?


Төрөл бүрийн ажилд

Төрөл бүрийн ажилд

Бэхэлгээний ажилд

Бэхэлгээний ажилд

Сантехникийн арматуруудад

Сантехникийн арматуруудад

Метчикигээр ямар, ямар төрлийн резьба татах вэ?


Метрийн, дюймийн, хоолойн

Метрийн, дюймийн, хоолойн

Бүх төрлийн

Бүх төрлийн

Гадна талын

Гадна талын

Газар шорооны ажлын машины ангилал


Дээрх бүгд буруу

Дээрх бүгд буруу

Тээвэрлэх, ухах, түрэх, бэлтгэл ажлын, нягтруулах

Тээвэрлэх, ухах, түрэх, бэлтгэл ажлын, нягтруулах

Тээвэрлэх, бэлтгэл ажлын, нягтруулах

Тээвэрлэх, бэлтгэл ажлын, нягтруулах

Хэлбэр гаргах, ухах, түрэх, бэлтгэл ажлын

Хэлбэр гаргах, ухах, түрэх, бэлтгэл ажлын

Явах ангийн төрөл


Гинжит, хийн дугуйт, алхдаг, хөвдөг, хосолсон, рейсэн замаар явдаг

Гинжит, хийн дугуйт, алхдаг, хөвдөг, хосолсон, рейсэн замаар явдаг

Дээрх бүгд

Дээрх бүгд

Гинжит, хийн дугуйт, алхдаг, хөвдөг, хосолсон, хийн дэр

Гинжит, хийн дугуйт, алхдаг, хөвдөг, хосолсон, хийн дэр

Хүрдний ангилал


Нэг ба хоёр салаатай

Нэг ба хоёр салаатай

Ховилтой ба ховилгүй

Ховилтой ба ховилгүй

Хүч хожих ба хурд хожих

Хүч хожих ба хурд хожих

Зөөвөрлөх машины ангилал


Энгийн ба нийлмэл

Энгийн ба нийлмэл

Туузан, ялтсан, шурган, гинжит, шанагат

Туузан, ялтсан, шурган, гинжит, шанагат

Хөдөлгөөнтэй ба хөдөлгөөнгүй

Хөдөлгөөнтэй ба хөдөлгөөнгүй

Техникийн үйлчилгээгээр ямар, ямар ажил хийгддэг вэ?


Улирлын чанартай хийгдэх ажлууд

Улирлын чанартай хийгдэх ажлууд

Тухайн машин механизмын хувьд тодорхой хугацааны дараа буюу тодорхой мот/цаг ажилласны дараа, тодорхой км гүйсний дараа хийгдэх ажлууд

Тухайн машин механизмын хувьд тодорхой хугацааны дараа буюу тодорхой мот/цаг ажилласны дараа, тодорхой км гүйсний дараа хийгдэх ажлууд

Өдөр тутмын ажлууд

Өдөр тутмын ажлууд

Дээрх бүгд зөв

Дээрх бүгд зөв

Эд ангийг гагнаад түүнийгээ точелийн суурь машин дээр боловсруулж байвал ямар засвар вэ?


Их засвар

Их засвар

Урсгал засвар

Урсгал засвар

Сэргээн засвар

Сэргээн засвар

Гулзайсан тахир голыг хэрхэн засварлах вэ?


Урсгал засвараар

Урсгал засвараар

Сэргээн засвараар

Сэргээн засвараар

Их засвараар

Их засвараар

Ямар, ямар холбоосууд байдаг вэ?


Дээрх бүгд зөв

Дээрх бүгд зөв

Хөдөлгөөнтэй, хөдөлгөөнгүй холбоос

Хөдөлгөөнтэй, хөдөлгөөнгүй холбоос

Салдаг хөдөлгөөнгүй, салдаггүй хөдөлгөөнгүй холбоос

Салдаг хөдөлгөөнгүй, салдаггүй хөдөлгөөнгүй холбоос

Гагнаасан, тэвхэн, углуурган, шаантаг, хадаасан, боолтон, эрээсэн холбоос

Гагнаасан, тэвхэн, углуурган, шаантаг, хадаасан, боолтон, эрээсэн холбоос

Алслагдсан зайд эргэлдэх хөдөлгөөнийг юугаар дамжуулах вэ?


Оосроор

Оосроор

Дээрх бүгд буруу

Дээрх бүгд буруу

Оосрон ба гинжин дамжуулга

Оосрон ба гинжин дамжуулга

Муфт ямар үүрэгтэй вэ?


Нэг эд ангис нөгөө эд анги руу эргэлт дамжуулах, салгах, сэлгэн залгах үүрэгтэй.

Нэг эд ангис нөгөө эд анги руу эргэлт дамжуулах, салгах, сэлгэн залгах үүрэгтэй.

Дээрх бүгд зөв.

Дээрх бүгд зөв.

Нэг голоос нөгөө голд эргэлт дамжуулах, салгах, сэлгэн залгах үүрэгтэй

Нэг голоос нөгөө голд эргэлт дамжуулах, салгах, сэлгэн залгах үүрэгтэй

Хий хуваарилах механизм нь юу, юунаас бүрдэх вэ?


Дээрх бүгд буруу

Дээрх бүгд буруу

Хуваарилах гол, араа, оруулах гаргах клапан, бэхэлгээний эд анги бүхий пүрш, клапанг чиглүүлэх цөн

Хуваарилах гол, араа, оруулах гаргах клапан, бэхэлгээний эд анги бүхий пүрш, клапанг чиглүүлэх цөн

Хуваарилах гол, араа, лимбэн гол, түлхэвч, туйван буюу штанг, дохиур, оруулах гаргах клапан, бэхэлгээний эд анги бүхий пүрш, клапанг чиглүүлэх цөн

Хуваарилах гол, араа, лимбэн гол, түлхэвч, туйван буюу штанг, дохиур, оруулах гаргах клапан, бэхэлгээний эд анги бүхий пүрш, клапанг чиглүүлэх цөн

Хуурайны ирийг юу, юу гэж ангилдаг вэ?


Ердийн, тусгай зориулалтын, машины гэж ангилна.

Ердийн, тусгай зориулалтын, машины гэж ангилна.

Хавтгай, гурвалжин, дөрвөлжин, дугуй, хагас дугуй, зууван, ромбо, трапец гэх мэтчилэн ангилна.

Хавтгай, гурвалжин, дөрвөлжин, дугуй, хагас дугуй, зууван, ромбо, трапец гэх мэтчилэн ангилна.

Дан, давхар

Дан, давхар

Ачаа өргөх тусгай хэрэгсэл


Дээрх бүгд зөв

Дээрх бүгд зөв

Дэгээ, дамар, хүрд, полиспаст, татлага

Дэгээ, дамар, хүрд, полиспаст, татлага

Дэгээ, дамар, хүрд, тоормос, тэнжээ, полиспаст, татлага

Дэгээ, дамар, хүрд, тоормос, тэнжээ, полиспаст, татлага

Зангилаа гэж юуг хэлэх вэ?


Машин механизмын бүрэлдэхүүн хэсэгт орж цаашид задрахгүй тодорхой зориулалт бүхий хатуу биетийг хэлнэ.

Машин механизмын бүрэлдэхүүн хэсэгт орж цаашид задрахгүй тодорхой зориулалт бүхий хатуу биетийг хэлнэ.

Машин механизмын бүрэлдэхүүн хэсэгт орж хэд хэдэн эд ангиас бүрдэх зориулалт бүхий хатуу биетийг хэлнэ

Машин механизмын бүрэлдэхүүн хэсэгт орж хэд хэдэн эд ангиас бүрдэх зориулалт бүхий хатуу биетийг хэлнэ

Машин механизмын бүрэлдэхүүн хэсэгт орж задардаг тодорхой зориулалт бүхий хатуу биетийг хэлнэ.

Машин механизмын бүрэлдэхүүн хэсэгт орж задардаг тодорхой зориулалт бүхий хатуу биетийг хэлнэ.

Үнэлгээ 4.0

Цаг дууссан
Таны хариулсан хариулт аваад бусадыг 0 оноогоор тооцно.

Анхаар
Энэ мэдээллийг устгахад итгэлтэй байна уу?
Анхаар
Энэ мэдээллийг устгах боломжгүй байна.