Logo

Тестийн сан » Бүгд

Слесарийн ажилд ямар, ямар төрлийн ширээг хэрэглэдэг вэ?


Намхан биенд тохирсон ширээ, слесарын ширээ, багажны ширээ

Намхан биенд тохирсон ширээ, слесарын ширээ, багажны ширээ

Нэг хүний ширээ, бүлэг хүний ширээ

Нэг хүний ширээ, бүлэг хүний ширээ

Слесарийн ажлын ширээ, багажны ширээ, тискиний ширээ

Слесарийн ажлын ширээ, багажны ширээ, тискиний ширээ

Хуурайг ямар материалаар хийдэг вэ?


У10, У12, У12А багажны гангаар хийнэ

У10, У12, У12А багажны гангаар хийнэ

У10, У13, У13А багажны гангаар хийнэ

У10, У13, У13А багажны гангаар хийнэ

У10, У10А багажны гангаар хийнэ

У10, У10А багажны гангаар хийнэ

Хуурайг зориулалтаар нь юу, юу гэж ангилдаг вэ?


Хавтгай, гурвалжин, дөрвөлжин, дугуй, хагас дугуй, зууван, ромбо, трапец гэх мэтчилэн ангилна

Хавтгай, гурвалжин, дөрвөлжин, дугуй, хагас дугуй, зууван, ромбо, трапец гэх мэтчилэн ангилна

Дан, давхар, арзгар, гүдгэр иртэй гэж ангилна

Дан, давхар, арзгар, гүдгэр иртэй гэж ангилна

Ердийн, тусгай зориулалтын, машины гэж ангилна

Ердийн, тусгай зориулалтын, машины гэж ангилна

Зэсийг өрөмдөх үед ямар хөргөх шингэнийг хэрэглэх вэ?


Шохойн имульс буюу масло

Шохойн имульс буюу масло

Хөргөх шингэн хэрэглэхгүй

Хөргөх шингэн хэрэглэхгүй

Шохойн имульс буюу минералын маслотай шингэн

Шохойн имульс буюу минералын маслотай шингэн

Тулгуурын резьба /эрээс/ -г юунд хэрэглэдэг вэ?


Бэхэлгээний ажилд

Бэхэлгээний ажилд

Сантехникийн арматуруудад

Сантехникийн арматуруудад

Төрөл бүрийн ажилд

Төрөл бүрийн ажилд

Метчикигээр ямар, ямар төрлийн резьба татах вэ?


Метрийн, дюймийн, хоолойн

Метрийн, дюймийн, хоолойн

Бүх төрлийн

Бүх төрлийн

Гадна талын

Гадна талын

Газар шорооны ажлын машины ангилал


Хэлбэр гаргах, ухах, түрэх, бэлтгэл ажлын

Хэлбэр гаргах, ухах, түрэх, бэлтгэл ажлын

Дээрх бүгд буруу

Дээрх бүгд буруу

Тээвэрлэх, ухах, түрэх, бэлтгэл ажлын, нягтруулах

Тээвэрлэх, ухах, түрэх, бэлтгэл ажлын, нягтруулах

Тээвэрлэх, бэлтгэл ажлын, нягтруулах

Тээвэрлэх, бэлтгэл ажлын, нягтруулах

Явах ангийн төрөл


Гинжит, хийн дугуйт, алхдаг, хөвдөг, хосолсон, хийн дэр

Гинжит, хийн дугуйт, алхдаг, хөвдөг, хосолсон, хийн дэр

Гинжит, хийн дугуйт, алхдаг, хөвдөг, хосолсон, рейсэн замаар явдаг

Гинжит, хийн дугуйт, алхдаг, хөвдөг, хосолсон, рейсэн замаар явдаг

Дээрх бүгд

Дээрх бүгд

Хүрдний ангилал


Хүч хожих ба хурд хожих

Хүч хожих ба хурд хожих

Ховилтой ба ховилгүй

Ховилтой ба ховилгүй

Нэг ба хоёр салаатай

Нэг ба хоёр салаатай

Зөөвөрлөх машины ангилал


Туузан, ялтсан, шурган, гинжит, шанагат

Туузан, ялтсан, шурган, гинжит, шанагат

Хөдөлгөөнтэй ба хөдөлгөөнгүй

Хөдөлгөөнтэй ба хөдөлгөөнгүй

Энгийн ба нийлмэл

Энгийн ба нийлмэл

Техникийн үйлчилгээгээр ямар, ямар ажил хийгддэг вэ?


Дээрх бүгд зөв

Дээрх бүгд зөв

Тухайн машин механизмын хувьд тодорхой хугацааны дараа буюу тодорхой мот/цаг ажилласны дараа, тодорхой км гүйсний дараа хийгдэх ажлууд

Тухайн машин механизмын хувьд тодорхой хугацааны дараа буюу тодорхой мот/цаг ажилласны дараа, тодорхой км гүйсний дараа хийгдэх ажлууд

Улирлын чанартай хийгдэх ажлууд

Улирлын чанартай хийгдэх ажлууд

Өдөр тутмын ажлууд

Өдөр тутмын ажлууд

Эд ангийг гагнаад түүнийгээ точелийн суурь машин дээр боловсруулж байвал ямар засвар вэ?


Их засвар

Их засвар

Урсгал засвар

Урсгал засвар

Сэргээн засвар

Сэргээн засвар

Гулзайсан тахир голыг хэрхэн засварлах вэ?


Урсгал засвараар

Урсгал засвараар

Сэргээн засвараар

Сэргээн засвараар

Их засвараар

Их засвараар

Ямар, ямар холбоосууд байдаг вэ?


Гагнаасан, тэвхэн, углуурган, шаантаг, хадаасан, боолтон, эрээсэн холбоос

Гагнаасан, тэвхэн, углуурган, шаантаг, хадаасан, боолтон, эрээсэн холбоос

Салдаг хөдөлгөөнгүй, салдаггүй хөдөлгөөнгүй холбоос

Салдаг хөдөлгөөнгүй, салдаггүй хөдөлгөөнгүй холбоос

Хөдөлгөөнтэй, хөдөлгөөнгүй холбоос

Хөдөлгөөнтэй, хөдөлгөөнгүй холбоос

Дээрх бүгд зөв

Дээрх бүгд зөв

Алслагдсан зайд эргэлдэх хөдөлгөөнийг юугаар дамжуулах вэ?


Оосроор

Оосроор

Дээрх бүгд буруу

Дээрх бүгд буруу

Оосрон ба гинжин дамжуулга

Оосрон ба гинжин дамжуулга

Муфт ямар үүрэгтэй вэ?


Дээрх бүгд зөв.

Дээрх бүгд зөв.

Нэг голоос нөгөө голд эргэлт дамжуулах, салгах, сэлгэн залгах үүрэгтэй

Нэг голоос нөгөө голд эргэлт дамжуулах, салгах, сэлгэн залгах үүрэгтэй

Нэг эд ангис нөгөө эд анги руу эргэлт дамжуулах, салгах, сэлгэн залгах үүрэгтэй.

Нэг эд ангис нөгөө эд анги руу эргэлт дамжуулах, салгах, сэлгэн залгах үүрэгтэй.

Хий хуваарилах механизм нь юу, юунаас бүрдэх вэ?


Дээрх бүгд буруу

Дээрх бүгд буруу

Хуваарилах гол, араа, лимбэн гол, түлхэвч, туйван буюу штанг, дохиур, оруулах гаргах клапан, бэхэлгээний эд анги бүхий пүрш, клапанг чиглүүлэх цөн

Хуваарилах гол, араа, лимбэн гол, түлхэвч, туйван буюу штанг, дохиур, оруулах гаргах клапан, бэхэлгээний эд анги бүхий пүрш, клапанг чиглүүлэх цөн

Хуваарилах гол, араа, оруулах гаргах клапан, бэхэлгээний эд анги бүхий пүрш, клапанг чиглүүлэх цөн

Хуваарилах гол, араа, оруулах гаргах клапан, бэхэлгээний эд анги бүхий пүрш, клапанг чиглүүлэх цөн

Хуурайны ирийг юу, юу гэж ангилдаг вэ?


Дан, давхар

Дан, давхар

Хавтгай, гурвалжин, дөрвөлжин, дугуй, хагас дугуй, зууван, ромбо, трапец гэх мэтчилэн ангилна.

Хавтгай, гурвалжин, дөрвөлжин, дугуй, хагас дугуй, зууван, ромбо, трапец гэх мэтчилэн ангилна.

Ердийн, тусгай зориулалтын, машины гэж ангилна.

Ердийн, тусгай зориулалтын, машины гэж ангилна.

Ачаа өргөх тусгай хэрэгсэл


Дэгээ, дамар, хүрд, полиспаст, татлага

Дэгээ, дамар, хүрд, полиспаст, татлага

Дэгээ, дамар, хүрд, тоормос, тэнжээ, полиспаст, татлага

Дэгээ, дамар, хүрд, тоормос, тэнжээ, полиспаст, татлага

Дээрх бүгд зөв

Дээрх бүгд зөв

Зангилаа гэж юуг хэлэх вэ?


Машин механизмын бүрэлдэхүүн хэсэгт орж хэд хэдэн эд ангиас бүрдэх зориулалт бүхий хатуу биетийг хэлнэ

Машин механизмын бүрэлдэхүүн хэсэгт орж хэд хэдэн эд ангиас бүрдэх зориулалт бүхий хатуу биетийг хэлнэ

Машин механизмын бүрэлдэхүүн хэсэгт орж задардаг тодорхой зориулалт бүхий хатуу биетийг хэлнэ.

Машин механизмын бүрэлдэхүүн хэсэгт орж задардаг тодорхой зориулалт бүхий хатуу биетийг хэлнэ.

Машин механизмын бүрэлдэхүүн хэсэгт орж цаашид задрахгүй тодорхой зориулалт бүхий хатуу биетийг хэлнэ.

Машин механизмын бүрэлдэхүүн хэсэгт орж цаашид задрахгүй тодорхой зориулалт бүхий хатуу биетийг хэлнэ.

Үнэлгээ 4.0

Цаг дууссан
Таны хариулсан хариулт аваад бусадыг 0 оноогоор тооцно.

Анхаар
Энэ мэдээллийг устгахад итгэлтэй байна уу?
Анхаар
Энэ мэдээллийг устгах боломжгүй байна.