Logo

Тестийн сан » Бүгд

Тастах ажлыг ямар, ямар байрлалд гүйцэтгэх вэ?


90, 45, 300-ын байрлалуудад

90, 45, 300-ын байрлалуудад

120, 60, 300-ын байрлалуудад

120, 60, 300-ын байрлалуудад

Хэвтээ, налуу, босоо байрлалуудад

Хэвтээ, налуу, босоо байрлалуудад

Хуурайг хэлбэр дүрсээр нь юу, юу гэж ангилдаг вэ?


Хавтгай, гурвалжин, дөрвөлжин, дугуй, хагас дугуй, зууван, ромбо, трапец гэх мэтчилэн ангилна

Хавтгай, гурвалжин, дөрвөлжин, дугуй, хагас дугуй, зууван, ромбо, трапец гэх мэтчилэн ангилна

Дан, давхар, арзгар, гүдгэр иртэй гэж ангилна

Дан, давхар, арзгар, гүдгэр иртэй гэж ангилна

Ердийн, тусгай зориулалтын, машины гэж ангилна

Ердийн, тусгай зориулалтын, машины гэж ангилна

Практикт ямар, ямар үндсэн төрлийн эрээс / резьба / -г хэрэглэдэг вэ?


Гурвалжин, дөрвөлжин, дугуй, тулгууртай, трапец

Гурвалжин, дөрвөлжин, дугуй, тулгууртай, трапец

Метрийн, дюймийн, хоолойн

Метрийн, дюймийн, хоолойн

Гурвалжин, дөрвөлжин, тулгууртай, трапец, бөөрөнхий

Гурвалжин, дөрвөлжин, тулгууртай, трапец, бөөрөнхий

Хүрдний ангилал


Нэг ба хоёр салаатай

Нэг ба хоёр салаатай

Ховилтой ба ховилгүй

Ховилтой ба ховилгүй

Хүч хожих ба хурд хожих

Хүч хожих ба хурд хожих

Өрөмдөх ажлын үед бүх төрлийн ганд ямар хөргөх шингэнийг хэрэглэх вэ?


Хөргөх шингэн хэрэглэхгүй

Хөргөх шингэн хэрэглэхгүй

Шохойн имульс буюу минералын маслотай шингэн

Шохойн имульс буюу минералын маслотай шингэн

Шохойн имульс буюу масло

Шохойн имульс буюу масло

Доргионт шигшүүрийг жингээр нь


Хөдөлгөөнтэй ба хөдөлгөөнгүй

Хөдөлгөөнтэй ба хөдөлгөөнгүй

Хөнгөн, дунд, хүнд, нэн хүнд

Хөнгөн, дунд, хүнд, нэн хүнд

Бага оврын, том оврын

Бага оврын, том оврын

Булт бутлуурыг /булны гадаргуугаар нь/


Олон бултай, цөөн бултай

Олон бултай, цөөн бултай

Гөлгөр, барзгар, шүдэт

Гөлгөр, барзгар, шүдэт

Нэг булт, хоёр булт

Нэг булт, хоёр булт

Гулзайсан шатуныг хэрхэн засварлах вэ?


Урсгал засвараар

Урсгал засвараар

Сэргээн засвараар

Сэргээн засвараар

Их засвараар

Их засвараар

Оношлогоо гэж юуг хэлэх вэ?


Тухайн эвдэрсэн элэгдсэн эд ангийг задлаж түүний ажлын горим, дуу чимээ, утааны өнгө зэргээр нь тодорхойлохыг хэлнэ

Тухайн эвдэрсэн элэгдсэн эд ангийг задлаж түүний ажлын горим, дуу чимээ, утааны өнгө зэргээр нь тодорхойлохыг хэлнэ

Тухайн эвдэрсэн элэгдсэн эд ангийг задлаж мөн задлахгүйгээр түүний ажлын горим, дуу чимээ, утааны өнгө зэргээр нь тодорхойлохыг хэлнэ

Тухайн эвдэрсэн элэгдсэн эд ангийг задлаж мөн задлахгүйгээр түүний ажлын горим, дуу чимээ, утааны өнгө зэргээр нь тодорхойлохыг хэлнэ

Тухайн эвдэрсэн элэгдсэн эд ангийг задлахгүйгээр түүний ажлын горим, дуу чимээ, утааны өнгө зэргээр нь тодорхойлохыг хэлнэ

Тухайн эвдэрсэн элэгдсэн эд ангийг задлахгүйгээр түүний ажлын горим, дуу чимээ, утааны өнгө зэргээр нь тодорхойлохыг хэлнэ

Техникийн үйлчилгээгээр ямар, ямар ажил хийгддэг вэ?


Тухайн машин механизмын хувьд тодорхой хугацааны дараа буюу тодорхой мот/цаг ажилласны дараа, тодорхой км гүйсний дараа хийгдэх ажлууд

Тухайн машин механизмын хувьд тодорхой хугацааны дараа буюу тодорхой мот/цаг ажилласны дараа, тодорхой км гүйсний дараа хийгдэх ажлууд

Улирлын чанартай хийгдэх ажлууд

Улирлын чанартай хийгдэх ажлууд

Өдөр тутмын ажлууд

Өдөр тутмын ажлууд

Дээрх бүгд зөв

Дээрх бүгд зөв

Ямар, ямар холбоосууд байдаг вэ?


Гагнаасан, тэвхэн, углуурган, шаантаг, хадаасан, боолтон, эрээсэн холбоос

Гагнаасан, тэвхэн, углуурган, шаантаг, хадаасан, боолтон, эрээсэн холбоос

Хөдөлгөөнтэй, хөдөлгөөнгүй холбоос

Хөдөлгөөнтэй, хөдөлгөөнгүй холбоос

Дээрх бүгд зөв

Дээрх бүгд зөв

Салдаг хөдөлгөөнгүй, салдаггүй хөдөлгөөнгүй холбоос

Салдаг хөдөлгөөнгүй, салдаггүй хөдөлгөөнгүй холбоос

Алслагдсан зайд эргэлдэх хөдөлгөөнийг юугаар дамжуулах вэ?


Оосроор

Оосроор

Оосрон ба гинжин дамжуулга

Оосрон ба гинжин дамжуулга

Дээрх бүгд буруу

Дээрх бүгд буруу

Муфт ямар үүрэгтэй вэ?


Нэг эд ангис нөгөө эд анги руу эргэлт дамжуулах, салгах, сэлгэн залгах үүрэгтэй

Нэг эд ангис нөгөө эд анги руу эргэлт дамжуулах, салгах, сэлгэн залгах үүрэгтэй

Дээрх бүгд зөв.

Дээрх бүгд зөв.

Нэг голоос нөгөө голд эргэлт дамжуулах, салгах, сэлгэн залгах үүрэгтэй

Нэг голоос нөгөө голд эргэлт дамжуулах, салгах, сэлгэн залгах үүрэгтэй

Тоормосыг механизмаар нь юу юу гэж ангилдаг вэ?


Хатуу хөшүүн

Хатуу хөшүүн

Клодокт барабантай дисктэй ба туузан

Клодокт барабантай дисктэй ба туузан

Хийн ба шингэний

Хийн ба шингэний

Сэргээн засвараар ямар, ямар ажил хийгддэг вэ?


Машин механизм, тоног төхөөрөмжүүд эвдэрсэн тухайн үед засварлах ажлууд

Машин механизм, тоног төхөөрөмжүүд эвдэрсэн тухайн үед засварлах ажлууд

Тухайн эвдэрсэн эд ангиудыг засварлах боломжгүй бол шинээр солино.

Тухайн эвдэрсэн эд ангиудыг засварлах боломжгүй бол шинээр солино.

Дээрх бүгд зөв

Дээрх бүгд зөв

Эвдэрсэн эд ангийг солихгүйгээр өөр дээр нь суурь машинуудын тусламжтайгаар засварлах ажлууд

Эвдэрсэн эд ангийг солихгүйгээр өөр дээр нь суурь машинуудын тусламжтайгаар засварлах ажлууд

Термостат хаалт гацсан тохиолдолд хөдөлгүүрт ямар шинж тэмдэг илрэх вэ?


Хөрөх

Хөрөх

Халах

Халах

Дээрх бүгд зөв

Дээрх бүгд зөв

Зөөвөрлөх машины ангилал


Туузан, ялтсан, шурган, гинжит, шанагат

Туузан, ялтсан, шурган, гинжит, шанагат

Энгийн ба нийлмэл

Энгийн ба нийлмэл

Хөдөлгөөнтэй ба хөдөлгөөнгүй

Хөдөлгөөнтэй ба хөдөлгөөнгүй

Техникийн үйлчилгээгээр ямар, ямар ажил хийгддэг вэ?


Улирлын чанартай хийгдэх ажлууд

Улирлын чанартай хийгдэх ажлууд

Дээрх бүгд зөв

Дээрх бүгд зөв

Өдөр тутмын ажлууд

Өдөр тутмын ажлууд

Тухайн машин механизмын хувьд тодорхой хугацааны дараа буюу тодорхой мот/цаг ажилласны дараа, тодорхой км гүйсний дараа хийгдэх ажлууд

Тухайн машин механизмын хувьд тодорхой хугацааны дараа буюу тодорхой мот/цаг ажилласны дараа, тодорхой км гүйсний дараа хийгдэх ажлууд

Эд ангийг гагнаад түүнийгээ точелийн суурь машин дээр боловсруулж байвал ямар засвар вэ?


Их засвар

Их засвар

Сэргээн засвар

Сэргээн засвар

Урсгал засвар

Урсгал засвар

Гулзайсан тахир голыг хэрхэн засварлах вэ?


Их засвараар

Их засвараар

Урсгал засвараар

Урсгал засвараар

Сэргээн засвараар

Сэргээн засвараар

Үнэлгээ 4.0

Цаг дууссан
Таны хариулсан хариулт аваад бусадыг 0 оноогоор тооцно.

Анхаар
Энэ мэдээллийг устгахад итгэлтэй байна уу?
Анхаар
Энэ мэдээллийг устгах боломжгүй байна.