Logo

Тестийн сан » Бүгд

Тастах ажлыг ямар, ямар байрлалд гүйцэтгэх вэ?


90, 45, 300-ын байрлалуудад

90, 45, 300-ын байрлалуудад

Хэвтээ, налуу, босоо байрлалуудад

Хэвтээ, налуу, босоо байрлалуудад

120, 60, 300-ын байрлалуудад

120, 60, 300-ын байрлалуудад

Хуурайг хэлбэр дүрсээр нь юу, юу гэж ангилдаг вэ?


Хавтгай, гурвалжин, дөрвөлжин, дугуй, хагас дугуй, зууван, ромбо, трапец гэх мэтчилэн ангилна

Хавтгай, гурвалжин, дөрвөлжин, дугуй, хагас дугуй, зууван, ромбо, трапец гэх мэтчилэн ангилна

Дан, давхар, арзгар, гүдгэр иртэй гэж ангилна

Дан, давхар, арзгар, гүдгэр иртэй гэж ангилна

Ердийн, тусгай зориулалтын, машины гэж ангилна

Ердийн, тусгай зориулалтын, машины гэж ангилна

Практикт ямар, ямар үндсэн төрлийн эрээс / резьба / -г хэрэглэдэг вэ?


Гурвалжин, дөрвөлжин, тулгууртай, трапец, бөөрөнхий

Гурвалжин, дөрвөлжин, тулгууртай, трапец, бөөрөнхий

Метрийн, дюймийн, хоолойн

Метрийн, дюймийн, хоолойн

Гурвалжин, дөрвөлжин, дугуй, тулгууртай, трапец

Гурвалжин, дөрвөлжин, дугуй, тулгууртай, трапец

Хүрдний ангилал


Хүч хожих ба хурд хожих

Хүч хожих ба хурд хожих

Нэг ба хоёр салаатай

Нэг ба хоёр салаатай

Ховилтой ба ховилгүй

Ховилтой ба ховилгүй

Өрөмдөх ажлын үед бүх төрлийн ганд ямар хөргөх шингэнийг хэрэглэх вэ?


Шохойн имульс буюу масло

Шохойн имульс буюу масло

Шохойн имульс буюу минералын маслотай шингэн

Шохойн имульс буюу минералын маслотай шингэн

Хөргөх шингэн хэрэглэхгүй

Хөргөх шингэн хэрэглэхгүй

Доргионт шигшүүрийг жингээр нь


Хөнгөн, дунд, хүнд, нэн хүнд

Хөнгөн, дунд, хүнд, нэн хүнд

Хөдөлгөөнтэй ба хөдөлгөөнгүй

Хөдөлгөөнтэй ба хөдөлгөөнгүй

Бага оврын, том оврын

Бага оврын, том оврын

Булт бутлуурыг /булны гадаргуугаар нь/


Олон бултай, цөөн бултай

Олон бултай, цөөн бултай

Гөлгөр, барзгар, шүдэт

Гөлгөр, барзгар, шүдэт

Нэг булт, хоёр булт

Нэг булт, хоёр булт

Гулзайсан шатуныг хэрхэн засварлах вэ?


Урсгал засвараар

Урсгал засвараар

Их засвараар

Их засвараар

Сэргээн засвараар

Сэргээн засвараар

Оношлогоо гэж юуг хэлэх вэ?


Тухайн эвдэрсэн элэгдсэн эд ангийг задлаж мөн задлахгүйгээр түүний ажлын горим, дуу чимээ, утааны өнгө зэргээр нь тодорхойлохыг хэлнэ

Тухайн эвдэрсэн элэгдсэн эд ангийг задлаж мөн задлахгүйгээр түүний ажлын горим, дуу чимээ, утааны өнгө зэргээр нь тодорхойлохыг хэлнэ

Тухайн эвдэрсэн элэгдсэн эд ангийг задлаж түүний ажлын горим, дуу чимээ, утааны өнгө зэргээр нь тодорхойлохыг хэлнэ

Тухайн эвдэрсэн элэгдсэн эд ангийг задлаж түүний ажлын горим, дуу чимээ, утааны өнгө зэргээр нь тодорхойлохыг хэлнэ

Тухайн эвдэрсэн элэгдсэн эд ангийг задлахгүйгээр түүний ажлын горим, дуу чимээ, утааны өнгө зэргээр нь тодорхойлохыг хэлнэ

Тухайн эвдэрсэн элэгдсэн эд ангийг задлахгүйгээр түүний ажлын горим, дуу чимээ, утааны өнгө зэргээр нь тодорхойлохыг хэлнэ

Техникийн үйлчилгээгээр ямар, ямар ажил хийгддэг вэ?


Өдөр тутмын ажлууд

Өдөр тутмын ажлууд

Дээрх бүгд зөв

Дээрх бүгд зөв

Тухайн машин механизмын хувьд тодорхой хугацааны дараа буюу тодорхой мот/цаг ажилласны дараа, тодорхой км гүйсний дараа хийгдэх ажлууд

Тухайн машин механизмын хувьд тодорхой хугацааны дараа буюу тодорхой мот/цаг ажилласны дараа, тодорхой км гүйсний дараа хийгдэх ажлууд

Улирлын чанартай хийгдэх ажлууд

Улирлын чанартай хийгдэх ажлууд

Ямар, ямар холбоосууд байдаг вэ?


Дээрх бүгд зөв

Дээрх бүгд зөв

Салдаг хөдөлгөөнгүй, салдаггүй хөдөлгөөнгүй холбоос

Салдаг хөдөлгөөнгүй, салдаггүй хөдөлгөөнгүй холбоос

Хөдөлгөөнтэй, хөдөлгөөнгүй холбоос

Хөдөлгөөнтэй, хөдөлгөөнгүй холбоос

Гагнаасан, тэвхэн, углуурган, шаантаг, хадаасан, боолтон, эрээсэн холбоос

Гагнаасан, тэвхэн, углуурган, шаантаг, хадаасан, боолтон, эрээсэн холбоос

Алслагдсан зайд эргэлдэх хөдөлгөөнийг юугаар дамжуулах вэ?


Оосрон ба гинжин дамжуулга

Оосрон ба гинжин дамжуулга

Дээрх бүгд буруу

Дээрх бүгд буруу

Оосроор

Оосроор

Муфт ямар үүрэгтэй вэ?


Нэг эд ангис нөгөө эд анги руу эргэлт дамжуулах, салгах, сэлгэн залгах үүрэгтэй

Нэг эд ангис нөгөө эд анги руу эргэлт дамжуулах, салгах, сэлгэн залгах үүрэгтэй

Дээрх бүгд зөв.

Дээрх бүгд зөв.

Нэг голоос нөгөө голд эргэлт дамжуулах, салгах, сэлгэн залгах үүрэгтэй

Нэг голоос нөгөө голд эргэлт дамжуулах, салгах, сэлгэн залгах үүрэгтэй

Тоормосыг механизмаар нь юу юу гэж ангилдаг вэ?


Хатуу хөшүүн

Хатуу хөшүүн

Хийн ба шингэний

Хийн ба шингэний

Клодокт барабантай дисктэй ба туузан

Клодокт барабантай дисктэй ба туузан

Сэргээн засвараар ямар, ямар ажил хийгддэг вэ?


Машин механизм, тоног төхөөрөмжүүд эвдэрсэн тухайн үед засварлах ажлууд

Машин механизм, тоног төхөөрөмжүүд эвдэрсэн тухайн үед засварлах ажлууд

Дээрх бүгд зөв

Дээрх бүгд зөв

Эвдэрсэн эд ангийг солихгүйгээр өөр дээр нь суурь машинуудын тусламжтайгаар засварлах ажлууд

Эвдэрсэн эд ангийг солихгүйгээр өөр дээр нь суурь машинуудын тусламжтайгаар засварлах ажлууд

Тухайн эвдэрсэн эд ангиудыг засварлах боломжгүй бол шинээр солино.

Тухайн эвдэрсэн эд ангиудыг засварлах боломжгүй бол шинээр солино.

Термостат хаалт гацсан тохиолдолд хөдөлгүүрт ямар шинж тэмдэг илрэх вэ?


Дээрх бүгд зөв

Дээрх бүгд зөв

Хөрөх

Хөрөх

Халах

Халах

Зөөвөрлөх машины ангилал


Энгийн ба нийлмэл

Энгийн ба нийлмэл

Туузан, ялтсан, шурган, гинжит, шанагат

Туузан, ялтсан, шурган, гинжит, шанагат

Хөдөлгөөнтэй ба хөдөлгөөнгүй

Хөдөлгөөнтэй ба хөдөлгөөнгүй

Техникийн үйлчилгээгээр ямар, ямар ажил хийгддэг вэ?


Дээрх бүгд зөв

Дээрх бүгд зөв

Улирлын чанартай хийгдэх ажлууд

Улирлын чанартай хийгдэх ажлууд

Тухайн машин механизмын хувьд тодорхой хугацааны дараа буюу тодорхой мот/цаг ажилласны дараа, тодорхой км гүйсний дараа хийгдэх ажлууд

Тухайн машин механизмын хувьд тодорхой хугацааны дараа буюу тодорхой мот/цаг ажилласны дараа, тодорхой км гүйсний дараа хийгдэх ажлууд

Өдөр тутмын ажлууд

Өдөр тутмын ажлууд

Эд ангийг гагнаад түүнийгээ точелийн суурь машин дээр боловсруулж байвал ямар засвар вэ?


Урсгал засвар

Урсгал засвар

Сэргээн засвар

Сэргээн засвар

Их засвар

Их засвар

Гулзайсан тахир голыг хэрхэн засварлах вэ?


Урсгал засвараар

Урсгал засвараар

Их засвараар

Их засвараар

Сэргээн засвараар

Сэргээн засвараар

Үнэлгээ 4.0

Цаг дууссан
Таны хариулсан хариулт аваад бусадыг 0 оноогоор тооцно.

Анхаар
Энэ мэдээллийг устгахад итгэлтэй байна уу?
Анхаар
Энэ мэдээллийг устгах боломжгүй байна.