Logo

Тестийн сан » Бүгд

Тастах ажлыг ямар, ямар байрлалд гүйцэтгэх вэ?


120, 60, 300-ын байрлалуудад

120, 60, 300-ын байрлалуудад

90, 45, 300-ын байрлалуудад

90, 45, 300-ын байрлалуудад

Хэвтээ, налуу, босоо байрлалуудад

Хэвтээ, налуу, босоо байрлалуудад

Хуурайг хэлбэр дүрсээр нь юу, юу гэж ангилдаг вэ?


Дан, давхар, арзгар, гүдгэр иртэй гэж ангилна

Дан, давхар, арзгар, гүдгэр иртэй гэж ангилна

Хавтгай, гурвалжин, дөрвөлжин, дугуй, хагас дугуй, зууван, ромбо, трапец гэх мэтчилэн ангилна

Хавтгай, гурвалжин, дөрвөлжин, дугуй, хагас дугуй, зууван, ромбо, трапец гэх мэтчилэн ангилна

Ердийн, тусгай зориулалтын, машины гэж ангилна

Ердийн, тусгай зориулалтын, машины гэж ангилна

Практикт ямар, ямар үндсэн төрлийн эрээс / резьба / -г хэрэглэдэг вэ?


Метрийн, дюймийн, хоолойн

Метрийн, дюймийн, хоолойн

Гурвалжин, дөрвөлжин, тулгууртай, трапец, бөөрөнхий

Гурвалжин, дөрвөлжин, тулгууртай, трапец, бөөрөнхий

Гурвалжин, дөрвөлжин, дугуй, тулгууртай, трапец

Гурвалжин, дөрвөлжин, дугуй, тулгууртай, трапец

Хүрдний ангилал


Ховилтой ба ховилгүй

Ховилтой ба ховилгүй

Нэг ба хоёр салаатай

Нэг ба хоёр салаатай

Хүч хожих ба хурд хожих

Хүч хожих ба хурд хожих

Өрөмдөх ажлын үед бүх төрлийн ганд ямар хөргөх шингэнийг хэрэглэх вэ?


Шохойн имульс буюу минералын маслотай шингэн

Шохойн имульс буюу минералын маслотай шингэн

Хөргөх шингэн хэрэглэхгүй

Хөргөх шингэн хэрэглэхгүй

Шохойн имульс буюу масло

Шохойн имульс буюу масло

Доргионт шигшүүрийг жингээр нь


Бага оврын, том оврын

Бага оврын, том оврын

Хөнгөн, дунд, хүнд, нэн хүнд

Хөнгөн, дунд, хүнд, нэн хүнд

Хөдөлгөөнтэй ба хөдөлгөөнгүй

Хөдөлгөөнтэй ба хөдөлгөөнгүй

Булт бутлуурыг /булны гадаргуугаар нь/


Гөлгөр, барзгар, шүдэт

Гөлгөр, барзгар, шүдэт

Нэг булт, хоёр булт

Нэг булт, хоёр булт

Олон бултай, цөөн бултай

Олон бултай, цөөн бултай

Гулзайсан шатуныг хэрхэн засварлах вэ?


Их засвараар

Их засвараар

Урсгал засвараар

Урсгал засвараар

Сэргээн засвараар

Сэргээн засвараар

Оношлогоо гэж юуг хэлэх вэ?


Тухайн эвдэрсэн элэгдсэн эд ангийг задлаж түүний ажлын горим, дуу чимээ, утааны өнгө зэргээр нь тодорхойлохыг хэлнэ

Тухайн эвдэрсэн элэгдсэн эд ангийг задлаж түүний ажлын горим, дуу чимээ, утааны өнгө зэргээр нь тодорхойлохыг хэлнэ

Тухайн эвдэрсэн элэгдсэн эд ангийг задлахгүйгээр түүний ажлын горим, дуу чимээ, утааны өнгө зэргээр нь тодорхойлохыг хэлнэ

Тухайн эвдэрсэн элэгдсэн эд ангийг задлахгүйгээр түүний ажлын горим, дуу чимээ, утааны өнгө зэргээр нь тодорхойлохыг хэлнэ

Тухайн эвдэрсэн элэгдсэн эд ангийг задлаж мөн задлахгүйгээр түүний ажлын горим, дуу чимээ, утааны өнгө зэргээр нь тодорхойлохыг хэлнэ

Тухайн эвдэрсэн элэгдсэн эд ангийг задлаж мөн задлахгүйгээр түүний ажлын горим, дуу чимээ, утааны өнгө зэргээр нь тодорхойлохыг хэлнэ

Техникийн үйлчилгээгээр ямар, ямар ажил хийгддэг вэ?


Улирлын чанартай хийгдэх ажлууд

Улирлын чанартай хийгдэх ажлууд

Дээрх бүгд зөв

Дээрх бүгд зөв

Тухайн машин механизмын хувьд тодорхой хугацааны дараа буюу тодорхой мот/цаг ажилласны дараа, тодорхой км гүйсний дараа хийгдэх ажлууд

Тухайн машин механизмын хувьд тодорхой хугацааны дараа буюу тодорхой мот/цаг ажилласны дараа, тодорхой км гүйсний дараа хийгдэх ажлууд

Өдөр тутмын ажлууд

Өдөр тутмын ажлууд

Ямар, ямар холбоосууд байдаг вэ?


Хөдөлгөөнтэй, хөдөлгөөнгүй холбоос

Хөдөлгөөнтэй, хөдөлгөөнгүй холбоос

Гагнаасан, тэвхэн, углуурган, шаантаг, хадаасан, боолтон, эрээсэн холбоос

Гагнаасан, тэвхэн, углуурган, шаантаг, хадаасан, боолтон, эрээсэн холбоос

Салдаг хөдөлгөөнгүй, салдаггүй хөдөлгөөнгүй холбоос

Салдаг хөдөлгөөнгүй, салдаггүй хөдөлгөөнгүй холбоос

Дээрх бүгд зөв

Дээрх бүгд зөв

Алслагдсан зайд эргэлдэх хөдөлгөөнийг юугаар дамжуулах вэ?


Оосроор

Оосроор

Дээрх бүгд буруу

Дээрх бүгд буруу

Оосрон ба гинжин дамжуулга

Оосрон ба гинжин дамжуулга

Муфт ямар үүрэгтэй вэ?


Дээрх бүгд зөв.

Дээрх бүгд зөв.

Нэг голоос нөгөө голд эргэлт дамжуулах, салгах, сэлгэн залгах үүрэгтэй

Нэг голоос нөгөө голд эргэлт дамжуулах, салгах, сэлгэн залгах үүрэгтэй

Нэг эд ангис нөгөө эд анги руу эргэлт дамжуулах, салгах, сэлгэн залгах үүрэгтэй

Нэг эд ангис нөгөө эд анги руу эргэлт дамжуулах, салгах, сэлгэн залгах үүрэгтэй

Тоормосыг механизмаар нь юу юу гэж ангилдаг вэ?


Хийн ба шингэний

Хийн ба шингэний

Хатуу хөшүүн

Хатуу хөшүүн

Клодокт барабантай дисктэй ба туузан

Клодокт барабантай дисктэй ба туузан

Сэргээн засвараар ямар, ямар ажил хийгддэг вэ?


Тухайн эвдэрсэн эд ангиудыг засварлах боломжгүй бол шинээр солино.

Тухайн эвдэрсэн эд ангиудыг засварлах боломжгүй бол шинээр солино.

Машин механизм, тоног төхөөрөмжүүд эвдэрсэн тухайн үед засварлах ажлууд

Машин механизм, тоног төхөөрөмжүүд эвдэрсэн тухайн үед засварлах ажлууд

Дээрх бүгд зөв

Дээрх бүгд зөв

Эвдэрсэн эд ангийг солихгүйгээр өөр дээр нь суурь машинуудын тусламжтайгаар засварлах ажлууд

Эвдэрсэн эд ангийг солихгүйгээр өөр дээр нь суурь машинуудын тусламжтайгаар засварлах ажлууд

Термостат хаалт гацсан тохиолдолд хөдөлгүүрт ямар шинж тэмдэг илрэх вэ?


Халах

Халах

Дээрх бүгд зөв

Дээрх бүгд зөв

Хөрөх

Хөрөх

Зөөвөрлөх машины ангилал


Хөдөлгөөнтэй ба хөдөлгөөнгүй

Хөдөлгөөнтэй ба хөдөлгөөнгүй

Энгийн ба нийлмэл

Энгийн ба нийлмэл

Туузан, ялтсан, шурган, гинжит, шанагат

Туузан, ялтсан, шурган, гинжит, шанагат

Техникийн үйлчилгээгээр ямар, ямар ажил хийгддэг вэ?


Өдөр тутмын ажлууд

Өдөр тутмын ажлууд

Тухайн машин механизмын хувьд тодорхой хугацааны дараа буюу тодорхой мот/цаг ажилласны дараа, тодорхой км гүйсний дараа хийгдэх ажлууд

Тухайн машин механизмын хувьд тодорхой хугацааны дараа буюу тодорхой мот/цаг ажилласны дараа, тодорхой км гүйсний дараа хийгдэх ажлууд

Дээрх бүгд зөв

Дээрх бүгд зөв

Улирлын чанартай хийгдэх ажлууд

Улирлын чанартай хийгдэх ажлууд

Эд ангийг гагнаад түүнийгээ точелийн суурь машин дээр боловсруулж байвал ямар засвар вэ?


Сэргээн засвар

Сэргээн засвар

Их засвар

Их засвар

Урсгал засвар

Урсгал засвар

Гулзайсан тахир голыг хэрхэн засварлах вэ?


Их засвараар

Их засвараар

Сэргээн засвараар

Сэргээн засвараар

Урсгал засвараар

Урсгал засвараар

Үнэлгээ 4.0

Цаг дууссан
Таны хариулсан хариулт аваад бусадыг 0 оноогоор тооцно.

Анхаар
Энэ мэдээллийг устгахад итгэлтэй байна уу?
Анхаар
Энэ мэдээллийг устгах боломжгүй байна.