Logo

Тестийн сан » Бүгд

Гуалинг өндөрсгөх холбоос хэдэн арга байдаг вэ?


9

9

6

6

7

7

Авдар хайрцагны холбоос ямар байх вэ?


Шулуун нэвт, ташуу, дамар

Шулуун нэвт, ташуу, дамар

Дээрхи бүгд

Дээрхи бүгд

Ил булантай шигтгэмэл углуургатай

Ил булантай шигтгэмэл углуургатай

Хадах хадаасны урт банзны зузаанаас ....... дахин их байх вэ?


2-3

2-3

2-2

2-2

2-4

2-4

Шалны банз тус бүрийг дай мод бүр дээр хадах шаардлагатай юу?


Тийм

Тийм

Үгүй

Үгүй

Дай алгасаж

Дай алгасаж

Дан ба давхар банзан шалны өнгөн үеийг өрөө тасалгаанд.


Цонхны гэрлийн чиглэл дагуу

Цонхны гэрлийн чиглэл дагуу

Цонхны гэрлийн чиглэлд хөндлөн

Цонхны гэрлийн чиглэлд хөндлөн

Цонхны гэрлийн чиглэлд ташуу

Цонхны гэрлийн чиглэлд ташуу

Банзан өнгөн үеийн хоорондын завсар хэд байхыг зөвшөөрөх вэ?


3мм

3мм

2мм

2мм

1мм

1мм

Гар багажны модон ишний чийглэг хэдэн хувиас хэтрэхгүй вэ?


12%

12%

18%

18%

8%

8%

Ачааг өргүүлж, ачааны бат найдвартай оосорлогдсон, жигд чангарсан унаж задрахгүй эсэхийг шалгаж үзэх өндөр хэд вэ?


50 – 1 м

50 – 1 м

30 – 40 см

30 – 40 см

1,5 – 2 м

1,5 – 2 м

Тоног төхөөрөмжийг ажиллаж байгаа үед нь засвар үйлчилгээ хийж болох уу?


Хориглоно

Хориглоно

Аваар осол гарахааргүй засвар хийх

Аваар осол гарахааргүй засвар хийх

Ажлын тусгай хувцас хамгаалах хэрэгсэлтэй засвар хийх

Ажлын тусгай хувцас хамгаалах хэрэгсэлтэй засвар хийх

Тоног төхөөрөмж, бага оврын цахилгаан багаж засварлахад цахилгааны хүчдэлээс заавал салгах хэрэгтэй юу?


Газардуулагчтай бол засварлах

Газардуулагчтай бол засварлах

Хүчдэлээс найдвартай салгаж засварлах

Хүчдэлээс найдвартай салгаж засварлах

Хамгаалалтын багаж хэрэгсэлтэй засварлах

Хамгаалалтын багаж хэрэгсэлтэй засварлах

Дүүжин шатны ачаа, ажиллуулагч хүнтэйгээ нийлээд хэдэн кг –аас илүү байхыг хориглох вэ?


500 кг

500 кг

1200 кг

1200 кг

1800 кг

1800 кг

Зүймэл шалны дэр модны хоорондох зай хэдэн метр байх вэ?


0,8 – 1,2м

0,8 – 1,2м

0,75 – 1,30 м

0,75 – 1,30 м

0,6 – 1 м

0,6 – 1 м

Дэр модонд түрхлэг хийх үеийн битумын халууны температур нь С градуст хэд байх вэ?


180С градус- 200С градус

180С градус- 200С градус

90С градус – 120С градус

90С градус – 120С градус

120С градус – 180С градус

120С градус – 180С градус

Хаалганы бариул цоож ямар түвшинд суулгах вэ?


0,8 – 1 м

0,8 – 1 м

0,8 – 1,3м

0,8 – 1,3м

0,75 – 1,2 м

0,75 – 1,2 м

Цонхны фортчикны түгжээ нугасыг жаазны дээд доод хөндлөвчөөс ямар зайнд суулгах вэ?


250мм

250мм

350 мм

350 мм

150 мм

150 мм

Цонхны тавцан тавиурын дээд гадаргуу өрөө уруу хэдэн % -ийн налуутай суулгах вэ?


2,5 %

2,5 %

1 %

1 %

3,5 %

3,5 %

Модон барилгын ханын дүнз ба гуалингийн суултанд, хаалга, цонхны хүрээ, цонхны нүхний өндрийн хэмжээний хэдэн %-тай тэнцүү зай нэмж үлдээх вэ?


5 %

5 %

8

8

10 %

10 %

Модон дам нурууг тоосгон хананд хэдэн мм-ээс доошгүй суулгах вэ?


200 мм

200 мм

250 мм

250 мм

120 мм

120 мм

Суурийн дээд талын ханын гуалин ба дүнзийг ямар материалаар суурьтай холбож бэхлэх вэ?


Бетон зуурмаг, цавуу.

Бетон зуурмаг, цавуу.

Гөлгөр гадаргуутай арматур, хавтгай төмөр, боолт

Гөлгөр гадаргуутай арматур, хавтгай төмөр, боолт

Хадаас шрупп

Хадаас шрупп

Хучилтын дам нурууны хоорондын зай аслалын өргөн, хөндлөн огтлолын голчоос хамаарч хэд байх вэ?


1 – 1,2 м

1 – 1,2 м

1 – 0,6м

1 – 0,6м

0,5 – 0,8 м

0,5 – 0,8 м

Үнэлгээ 4.0

Цаг дууссан
Таны хариулсан хариулт аваад бусадыг 0 оноогоор тооцно.

Анхаар
Энэ мэдээллийг устгахад итгэлтэй байна уу?
Анхаар
Энэ мэдээллийг устгах боломжгүй байна.