Logo

Тестийн сан » Бүгд

Урьдчилсан халаалттай ширэмний хэт нарийн хэлбэр хэмжээтэй эд ангийг гагнахаас өмнө цельсийн хэдэн градус хүртэл халаах шаардлагатай вэ?


100-150С

100-150С

200-2500С

200-2500С

550-6500С

550-6500С

440-5000С

440-5000С

20мм зузаантай ган эдлэлийг ямар гагнуураар гагнасан нь тохиромжтой вэ?


Дээрх хоёр гагнуурын хувьд ижил

Дээрх хоёр гагнуурын хувьд ижил

Цахилгаан гагнуур

Цахилгаан гагнуур

Хийн гагнуур

Хийн гагнуур

Аль маркийн ган сайн гагнагдах вэ?


Ст60

Ст60

У7

У7

У9

У9

У8

У8

Ширмийг гагнахад ямар маркын электрод хэрэглэх вэ?


Б ба В

Б ба В

03А-1

03А-1

УОНИИ13/45

УОНИИ13/45

03Ч-1

03Ч-1

Цахилгаан нумыг хэдэн янзаар асаах вэ?


Хоёр

Хоёр

Гурав

Гурав

Аль нь ч биш

Аль нь ч биш

Нэг

Нэг

Цахилгаан нуман гагналтын үед электродыг аль чиглэлд гагнах вэ?


Өөрөөсөө урагш ба өөрлүүгээ

Өөрөөсөө урагш ба өөрлүүгээ

Баруунаас зүүн тийш

Баруунаас зүүн тийш

Зүүнээс баруун, баруунаас зүүн, өөрөөсөө урагш өөрлүүгээ

Зүүнээс баруун, баруунаас зүүн, өөрөөсөө урагш өөрлүүгээ

Зүүнээс баруун, баруунаас баруун тийш

Зүүнээс баруун, баруунаас баруун тийш

Гагнуурын технологийн давуутай тал


Хялбар

Хялбар

Хямд

Хямд

Аль н ч биш

Аль н ч биш

Бат бөх

Бат бөх

Гагнуур нь анх ямар улсад хэдэн онд үүссэн вэ?


Орос улсад 1802он

Орос улсад 1802он

Герман улсад 1892он

Герман улсад 1892он

Монгол улсад 1896он

Монгол улсад 1896он

АНУ 1885он

АНУ 1885он

Гагнуурын трансформаторын үүрэг


Үүрэг байхгүй

Үүрэг байхгүй

Электродыг барих

Электродыг барих

Гагнах

Гагнах

Гүйдлийг ихэсгэж багасгах

Гүйдлийг ихэсгэж багасгах

Хайлшийн физикийн шинжүүдийг нэрлэ.


Дээрх бүгд

Дээрх бүгд

Хайлах температур, нягт, температурын коэффициент цахилгаан эсэргүүцэх, дулаан дамжуулах чанарууд орно.

Хайлах температур, нягт, температурын коэффициент цахилгаан эсэргүүцэх, дулаан дамжуулах чанарууд орно.

Цутгагдах, гагнагдах, зорогдох чанарууд орно.

Цутгагдах, гагнагдах, зорогдох чанарууд орно.

Бат бэх, уян хатан, хатуулаг чанаруудыг хэлнэ.

Бат бэх, уян хатан, хатуулаг чанаруудыг хэлнэ.

Хайлшийн технологийн шинж чанаруудад юу орох вэ?


Дээрх бүгд

Дээрх бүгд

Уян хатан, бат бэх байх чанарууд орно

Уян хатан, бат бэх байх чанарууд орно

Зэврэлт, хүчилд тэсвэрлэх чанар орно.

Зэврэлт, хүчилд тэсвэрлэх чанар орно.

Деформацид орох, цутгагдах, гагнагдах, зорогдох чанарууд орно

Деформацид орох, цутгагдах, гагнагдах, зорогдох чанарууд орно

Цахилгаан нумыг хэдэн янзаар асаах вэ?


Гурав

Гурав

Нэг

Нэг

Хоёр

Хоёр

Аль нь ч биш

Аль нь ч биш

Цахилгаан нумыг хэдэн янзаар асаах вэ?


20

20

15м

15м

10м

10м

Цохилтын буюу хувьсах ачааллын үед хамгийн бэхжилттэй холболтын төрөл


Өнцөглөсөн

Өнцөглөсөн

Дэрлэсэн

Дэрлэсэн

Тавр холболт

Тавр холболт

Уулзалтын

Уулзалтын

Электродын утасны үүрэг


Цахилгаан нумыг асаах

Цахилгаан нумыг асаах

Гагнуурын оёог бүрдүүлэх

Гагнуурын оёог бүрдүүлэх

Орчны үйлчлэлээс хамгаалах

Орчны үйлчлэлээс хамгаалах

Хөрөлтийг удаашруулах

Хөрөлтийг удаашруулах

Тогтмол ба хувьсах гүйдлийн электродыг яаж ялгах вэ?


Маркаар

Маркаар

Ялгах боломгүй

Ялгах боломгүй

Электродны голчоор

Электродны голчоор

Бүрхүүлийн өнгөөр

Бүрхүүлийн өнгөөр

Дараах металлуудаас аль сайн гагнагдах вэ?


Төмөр

Төмөр

Хөнгөнцагаан

Хөнгөнцагаан

Ган

Ган

Зэс

Зэс

Ширэм гэж юуг хэлэх вэ?


2.14% –иас доош нүүрстөрөгчийн агуулгатай төмрийн хайлш

2.14% –иас доош нүүрстөрөгчийн агуулгатай төмрийн хайлш

2.14 %–иас дээш нүүрстөрөгчийн агуулгатай төмрийн хайлш

2.14 %–иас дээш нүүрстөрөгчийн агуулгатай төмрийн хайлш

2.14%-ийн нүүрстөрөгчийн агуулгатай төмрийн хайлш

2.14%-ийн нүүрстөрөгчийн агуулгатай төмрийн хайлш

Аль нь ч биш

Аль нь ч биш

Ган ширэм хоёрын аль хатуу хайлшид тооцох вэ?


Ижил

Ижил

Ширэм

Ширэм

Ган

Ган

Дээрх 2-ыг харьцуулах боломжгүй

Дээрх 2-ыг харьцуулах боломжгүй

Кальцийн карбидийн ширхэглэл том байвал яах вэ?


Ацетилен хурдан ялгарна

Ацетилен хурдан ялгарна

Нунтаг байх ёстой

Нунтаг байх ёстой

Ацетилен удаан ялгарна

Ацетилен удаан ялгарна

Дээрх бүгд

Дээрх бүгд

Үнэлгээ 4.0

Цаг дууссан
Таны хариулсан хариулт аваад бусадыг 0 оноогоор тооцно.

Анхаар
Энэ мэдээллийг устгахад итгэлтэй байна уу?
Анхаар
Энэ мэдээллийг устгах боломжгүй байна.