Logo

Тестийн сан » Бүгд

Урьдчилсан халаалттай ширэмний хэт нарийн хэлбэр хэмжээтэй эд ангийг гагнахаас өмнө цельсийн хэдэн градус хүртэл халаах шаардлагатай вэ?


550-6500С

550-6500С

200-2500С

200-2500С

100-150С

100-150С

440-5000С

440-5000С

20мм зузаантай ган эдлэлийг ямар гагнуураар гагнасан нь тохиромжтой вэ?


Дээрх хоёр гагнуурын хувьд ижил

Дээрх хоёр гагнуурын хувьд ижил

Хийн гагнуур

Хийн гагнуур

Цахилгаан гагнуур

Цахилгаан гагнуур

Аль маркийн ган сайн гагнагдах вэ?


У9

У9

У7

У7

Ст60

Ст60

У8

У8

Ширмийг гагнахад ямар маркын электрод хэрэглэх вэ?


Б ба В

Б ба В

03А-1

03А-1

УОНИИ13/45

УОНИИ13/45

03Ч-1

03Ч-1

Цахилгаан нумыг хэдэн янзаар асаах вэ?


Хоёр

Хоёр

Аль нь ч биш

Аль нь ч биш

Гурав

Гурав

Нэг

Нэг

Цахилгаан нуман гагналтын үед электродыг аль чиглэлд гагнах вэ?


Өөрөөсөө урагш ба өөрлүүгээ

Өөрөөсөө урагш ба өөрлүүгээ

Зүүнээс баруун, баруунаас баруун тийш

Зүүнээс баруун, баруунаас баруун тийш

Зүүнээс баруун, баруунаас зүүн, өөрөөсөө урагш өөрлүүгээ

Зүүнээс баруун, баруунаас зүүн, өөрөөсөө урагш өөрлүүгээ

Баруунаас зүүн тийш

Баруунаас зүүн тийш

Гагнуурын технологийн давуутай тал


Аль н ч биш

Аль н ч биш

Хялбар

Хялбар

Хямд

Хямд

Бат бөх

Бат бөх

Гагнуур нь анх ямар улсад хэдэн онд үүссэн вэ?


АНУ 1885он

АНУ 1885он

Орос улсад 1802он

Орос улсад 1802он

Герман улсад 1892он

Герман улсад 1892он

Монгол улсад 1896он

Монгол улсад 1896он

Гагнуурын трансформаторын үүрэг


Гүйдлийг ихэсгэж багасгах

Гүйдлийг ихэсгэж багасгах

Гагнах

Гагнах

Үүрэг байхгүй

Үүрэг байхгүй

Электродыг барих

Электродыг барих

Хайлшийн физикийн шинжүүдийг нэрлэ.


Дээрх бүгд

Дээрх бүгд

Бат бэх, уян хатан, хатуулаг чанаруудыг хэлнэ.

Бат бэх, уян хатан, хатуулаг чанаруудыг хэлнэ.

Цутгагдах, гагнагдах, зорогдох чанарууд орно.

Цутгагдах, гагнагдах, зорогдох чанарууд орно.

Хайлах температур, нягт, температурын коэффициент цахилгаан эсэргүүцэх, дулаан дамжуулах чанарууд орно.

Хайлах температур, нягт, температурын коэффициент цахилгаан эсэргүүцэх, дулаан дамжуулах чанарууд орно.

Хайлшийн технологийн шинж чанаруудад юу орох вэ?


Дээрх бүгд

Дээрх бүгд

Деформацид орох, цутгагдах, гагнагдах, зорогдох чанарууд орно

Деформацид орох, цутгагдах, гагнагдах, зорогдох чанарууд орно

Зэврэлт, хүчилд тэсвэрлэх чанар орно.

Зэврэлт, хүчилд тэсвэрлэх чанар орно.

Уян хатан, бат бэх байх чанарууд орно

Уян хатан, бат бэх байх чанарууд орно

Цахилгаан нумыг хэдэн янзаар асаах вэ?


Хоёр

Хоёр

Нэг

Нэг

Гурав

Гурав

Аль нь ч биш

Аль нь ч биш

Цахилгаан нумыг хэдэн янзаар асаах вэ?


10м

10м

15м

15м

20

20

Цохилтын буюу хувьсах ачааллын үед хамгийн бэхжилттэй холболтын төрөл


Өнцөглөсөн

Өнцөглөсөн

Уулзалтын

Уулзалтын

Дэрлэсэн

Дэрлэсэн

Тавр холболт

Тавр холболт

Электродын утасны үүрэг


Цахилгаан нумыг асаах

Цахилгаан нумыг асаах

Гагнуурын оёог бүрдүүлэх

Гагнуурын оёог бүрдүүлэх

Хөрөлтийг удаашруулах

Хөрөлтийг удаашруулах

Орчны үйлчлэлээс хамгаалах

Орчны үйлчлэлээс хамгаалах

Тогтмол ба хувьсах гүйдлийн электродыг яаж ялгах вэ?


Электродны голчоор

Электродны голчоор

Бүрхүүлийн өнгөөр

Бүрхүүлийн өнгөөр

Ялгах боломгүй

Ялгах боломгүй

Маркаар

Маркаар

Дараах металлуудаас аль сайн гагнагдах вэ?


Ган

Ган

Хөнгөнцагаан

Хөнгөнцагаан

Төмөр

Төмөр

Зэс

Зэс

Ширэм гэж юуг хэлэх вэ?


2.14%-ийн нүүрстөрөгчийн агуулгатай төмрийн хайлш

2.14%-ийн нүүрстөрөгчийн агуулгатай төмрийн хайлш

Аль нь ч биш

Аль нь ч биш

2.14 %–иас дээш нүүрстөрөгчийн агуулгатай төмрийн хайлш

2.14 %–иас дээш нүүрстөрөгчийн агуулгатай төмрийн хайлш

2.14% –иас доош нүүрстөрөгчийн агуулгатай төмрийн хайлш

2.14% –иас доош нүүрстөрөгчийн агуулгатай төмрийн хайлш

Ган ширэм хоёрын аль хатуу хайлшид тооцох вэ?


Ижил

Ижил

Ширэм

Ширэм

Дээрх 2-ыг харьцуулах боломжгүй

Дээрх 2-ыг харьцуулах боломжгүй

Ган

Ган

Кальцийн карбидийн ширхэглэл том байвал яах вэ?


Ацетилен удаан ялгарна

Ацетилен удаан ялгарна

Дээрх бүгд

Дээрх бүгд

Нунтаг байх ёстой

Нунтаг байх ёстой

Ацетилен хурдан ялгарна

Ацетилен хурдан ялгарна

Үнэлгээ 4.0

Цаг дууссан
Таны хариулсан хариулт аваад бусадыг 0 оноогоор тооцно.

Анхаар
Энэ мэдээллийг устгахад итгэлтэй байна уу?
Анхаар
Энэ мэдээллийг устгах боломжгүй байна.