Logo

Тестийн сан » Бүгд

Урьдчилсан халаалттай ширэмний хэт нарийн хэлбэр хэмжээтэй эд ангийг гагнахаас өмнө цельсийн хэдэн градус хүртэл халаах шаардлагатай вэ?


550-6500С

550-6500С

100-150С

100-150С

200-2500С

200-2500С

440-5000С

440-5000С

20мм зузаантай ган эдлэлийг ямар гагнуураар гагнасан нь тохиромжтой вэ?


Дээрх хоёр гагнуурын хувьд ижил

Дээрх хоёр гагнуурын хувьд ижил

Хийн гагнуур

Хийн гагнуур

Цахилгаан гагнуур

Цахилгаан гагнуур

Аль маркийн ган сайн гагнагдах вэ?


У9

У9

Ст60

Ст60

У8

У8

У7

У7

Ширмийг гагнахад ямар маркын электрод хэрэглэх вэ?


03А-1

03А-1

03Ч-1

03Ч-1

Б ба В

Б ба В

УОНИИ13/45

УОНИИ13/45

Цахилгаан нумыг хэдэн янзаар асаах вэ?


Аль нь ч биш

Аль нь ч биш

Нэг

Нэг

Гурав

Гурав

Хоёр

Хоёр

Цахилгаан нуман гагналтын үед электродыг аль чиглэлд гагнах вэ?


Өөрөөсөө урагш ба өөрлүүгээ

Өөрөөсөө урагш ба өөрлүүгээ

Зүүнээс баруун, баруунаас баруун тийш

Зүүнээс баруун, баруунаас баруун тийш

Баруунаас зүүн тийш

Баруунаас зүүн тийш

Зүүнээс баруун, баруунаас зүүн, өөрөөсөө урагш өөрлүүгээ

Зүүнээс баруун, баруунаас зүүн, өөрөөсөө урагш өөрлүүгээ

Гагнуурын технологийн давуутай тал


Бат бөх

Бат бөх

Хялбар

Хялбар

Аль н ч биш

Аль н ч биш

Хямд

Хямд

Гагнуур нь анх ямар улсад хэдэн онд үүссэн вэ?


АНУ 1885он

АНУ 1885он

Монгол улсад 1896он

Монгол улсад 1896он

Герман улсад 1892он

Герман улсад 1892он

Орос улсад 1802он

Орос улсад 1802он

Гагнуурын трансформаторын үүрэг


Гагнах

Гагнах

Үүрэг байхгүй

Үүрэг байхгүй

Гүйдлийг ихэсгэж багасгах

Гүйдлийг ихэсгэж багасгах

Электродыг барих

Электродыг барих

Хайлшийн физикийн шинжүүдийг нэрлэ.


Бат бэх, уян хатан, хатуулаг чанаруудыг хэлнэ.

Бат бэх, уян хатан, хатуулаг чанаруудыг хэлнэ.

Хайлах температур, нягт, температурын коэффициент цахилгаан эсэргүүцэх, дулаан дамжуулах чанарууд орно.

Хайлах температур, нягт, температурын коэффициент цахилгаан эсэргүүцэх, дулаан дамжуулах чанарууд орно.

Дээрх бүгд

Дээрх бүгд

Цутгагдах, гагнагдах, зорогдох чанарууд орно.

Цутгагдах, гагнагдах, зорогдох чанарууд орно.

Хайлшийн технологийн шинж чанаруудад юу орох вэ?


Деформацид орох, цутгагдах, гагнагдах, зорогдох чанарууд орно

Деформацид орох, цутгагдах, гагнагдах, зорогдох чанарууд орно

Зэврэлт, хүчилд тэсвэрлэх чанар орно.

Зэврэлт, хүчилд тэсвэрлэх чанар орно.

Дээрх бүгд

Дээрх бүгд

Уян хатан, бат бэх байх чанарууд орно

Уян хатан, бат бэх байх чанарууд орно

Цахилгаан нумыг хэдэн янзаар асаах вэ?


Хоёр

Хоёр

Нэг

Нэг

Аль нь ч биш

Аль нь ч биш

Гурав

Гурав

Цахилгаан нумыг хэдэн янзаар асаах вэ?


20

20

15м

15м

10м

10м

Цохилтын буюу хувьсах ачааллын үед хамгийн бэхжилттэй холболтын төрөл


Тавр холболт

Тавр холболт

Өнцөглөсөн

Өнцөглөсөн

Уулзалтын

Уулзалтын

Дэрлэсэн

Дэрлэсэн

Электродын утасны үүрэг


Орчны үйлчлэлээс хамгаалах

Орчны үйлчлэлээс хамгаалах

Гагнуурын оёог бүрдүүлэх

Гагнуурын оёог бүрдүүлэх

Хөрөлтийг удаашруулах

Хөрөлтийг удаашруулах

Цахилгаан нумыг асаах

Цахилгаан нумыг асаах

Тогтмол ба хувьсах гүйдлийн электродыг яаж ялгах вэ?


Бүрхүүлийн өнгөөр

Бүрхүүлийн өнгөөр

Ялгах боломгүй

Ялгах боломгүй

Маркаар

Маркаар

Электродны голчоор

Электродны голчоор

Дараах металлуудаас аль сайн гагнагдах вэ?


Хөнгөнцагаан

Хөнгөнцагаан

Төмөр

Төмөр

Ган

Ган

Зэс

Зэс

Ширэм гэж юуг хэлэх вэ?


2.14% –иас доош нүүрстөрөгчийн агуулгатай төмрийн хайлш

2.14% –иас доош нүүрстөрөгчийн агуулгатай төмрийн хайлш

2.14%-ийн нүүрстөрөгчийн агуулгатай төмрийн хайлш

2.14%-ийн нүүрстөрөгчийн агуулгатай төмрийн хайлш

2.14 %–иас дээш нүүрстөрөгчийн агуулгатай төмрийн хайлш

2.14 %–иас дээш нүүрстөрөгчийн агуулгатай төмрийн хайлш

Аль нь ч биш

Аль нь ч биш

Ган ширэм хоёрын аль хатуу хайлшид тооцох вэ?


Ган

Ган

Дээрх 2-ыг харьцуулах боломжгүй

Дээрх 2-ыг харьцуулах боломжгүй

Ижил

Ижил

Ширэм

Ширэм

Кальцийн карбидийн ширхэглэл том байвал яах вэ?


Ацетилен удаан ялгарна

Ацетилен удаан ялгарна

Ацетилен хурдан ялгарна

Ацетилен хурдан ялгарна

Дээрх бүгд

Дээрх бүгд

Нунтаг байх ёстой

Нунтаг байх ёстой

Үнэлгээ 4.0

Цаг дууссан
Таны хариулсан хариулт аваад бусадыг 0 оноогоор тооцно.

Анхаар
Энэ мэдээллийг устгахад итгэлтэй байна уу?
Анхаар
Энэ мэдээллийг устгах боломжгүй байна.