Logo

Тестийн сан » Бүгд

Урьдчилсан халаалттай ширэмний хэт нарийн хэлбэр хэмжээтэй эд ангийг гагнахаас өмнө цельсийн хэдэн градус хүртэл халаах шаардлагатай вэ?


550-6500С

550-6500С

100-150С

100-150С

440-5000С

440-5000С

200-2500С

200-2500С

20мм зузаантай ган эдлэлийг ямар гагнуураар гагнасан нь тохиромжтой вэ?


Дээрх хоёр гагнуурын хувьд ижил

Дээрх хоёр гагнуурын хувьд ижил

Цахилгаан гагнуур

Цахилгаан гагнуур

Хийн гагнуур

Хийн гагнуур

Аль маркийн ган сайн гагнагдах вэ?


У8

У8

У7

У7

Ст60

Ст60

У9

У9

Ширмийг гагнахад ямар маркын электрод хэрэглэх вэ?


03А-1

03А-1

Б ба В

Б ба В

03Ч-1

03Ч-1

УОНИИ13/45

УОНИИ13/45

Цахилгаан нумыг хэдэн янзаар асаах вэ?


Нэг

Нэг

Аль нь ч биш

Аль нь ч биш

Хоёр

Хоёр

Гурав

Гурав

Цахилгаан нуман гагналтын үед электродыг аль чиглэлд гагнах вэ?


Зүүнээс баруун, баруунаас зүүн, өөрөөсөө урагш өөрлүүгээ

Зүүнээс баруун, баруунаас зүүн, өөрөөсөө урагш өөрлүүгээ

Өөрөөсөө урагш ба өөрлүүгээ

Өөрөөсөө урагш ба өөрлүүгээ

Зүүнээс баруун, баруунаас баруун тийш

Зүүнээс баруун, баруунаас баруун тийш

Баруунаас зүүн тийш

Баруунаас зүүн тийш

Гагнуурын технологийн давуутай тал


Аль н ч биш

Аль н ч биш

Хямд

Хямд

Хялбар

Хялбар

Бат бөх

Бат бөх

Гагнуур нь анх ямар улсад хэдэн онд үүссэн вэ?


Герман улсад 1892он

Герман улсад 1892он

АНУ 1885он

АНУ 1885он

Монгол улсад 1896он

Монгол улсад 1896он

Орос улсад 1802он

Орос улсад 1802он

Гагнуурын трансформаторын үүрэг


Гагнах

Гагнах

Гүйдлийг ихэсгэж багасгах

Гүйдлийг ихэсгэж багасгах

Электродыг барих

Электродыг барих

Үүрэг байхгүй

Үүрэг байхгүй

Хайлшийн физикийн шинжүүдийг нэрлэ.


Хайлах температур, нягт, температурын коэффициент цахилгаан эсэргүүцэх, дулаан дамжуулах чанарууд орно.

Хайлах температур, нягт, температурын коэффициент цахилгаан эсэргүүцэх, дулаан дамжуулах чанарууд орно.

Бат бэх, уян хатан, хатуулаг чанаруудыг хэлнэ.

Бат бэх, уян хатан, хатуулаг чанаруудыг хэлнэ.

Цутгагдах, гагнагдах, зорогдох чанарууд орно.

Цутгагдах, гагнагдах, зорогдох чанарууд орно.

Дээрх бүгд

Дээрх бүгд

Хайлшийн технологийн шинж чанаруудад юу орох вэ?


Дээрх бүгд

Дээрх бүгд

Деформацид орох, цутгагдах, гагнагдах, зорогдох чанарууд орно

Деформацид орох, цутгагдах, гагнагдах, зорогдох чанарууд орно

Уян хатан, бат бэх байх чанарууд орно

Уян хатан, бат бэх байх чанарууд орно

Зэврэлт, хүчилд тэсвэрлэх чанар орно.

Зэврэлт, хүчилд тэсвэрлэх чанар орно.

Цахилгаан нумыг хэдэн янзаар асаах вэ?


Гурав

Гурав

Хоёр

Хоёр

Аль нь ч биш

Аль нь ч биш

Нэг

Нэг

Цахилгаан нумыг хэдэн янзаар асаах вэ?


15м

15м

10м

10м

20

20

Цохилтын буюу хувьсах ачааллын үед хамгийн бэхжилттэй холболтын төрөл


Дэрлэсэн

Дэрлэсэн

Тавр холболт

Тавр холболт

Өнцөглөсөн

Өнцөглөсөн

Уулзалтын

Уулзалтын

Электродын утасны үүрэг


Цахилгаан нумыг асаах

Цахилгаан нумыг асаах

Гагнуурын оёог бүрдүүлэх

Гагнуурын оёог бүрдүүлэх

Орчны үйлчлэлээс хамгаалах

Орчны үйлчлэлээс хамгаалах

Хөрөлтийг удаашруулах

Хөрөлтийг удаашруулах

Тогтмол ба хувьсах гүйдлийн электродыг яаж ялгах вэ?


Электродны голчоор

Электродны голчоор

Бүрхүүлийн өнгөөр

Бүрхүүлийн өнгөөр

Маркаар

Маркаар

Ялгах боломгүй

Ялгах боломгүй

Дараах металлуудаас аль сайн гагнагдах вэ?


Төмөр

Төмөр

Ган

Ган

Хөнгөнцагаан

Хөнгөнцагаан

Зэс

Зэс

Ширэм гэж юуг хэлэх вэ?


2.14% –иас доош нүүрстөрөгчийн агуулгатай төмрийн хайлш

2.14% –иас доош нүүрстөрөгчийн агуулгатай төмрийн хайлш

2.14 %–иас дээш нүүрстөрөгчийн агуулгатай төмрийн хайлш

2.14 %–иас дээш нүүрстөрөгчийн агуулгатай төмрийн хайлш

Аль нь ч биш

Аль нь ч биш

2.14%-ийн нүүрстөрөгчийн агуулгатай төмрийн хайлш

2.14%-ийн нүүрстөрөгчийн агуулгатай төмрийн хайлш

Ган ширэм хоёрын аль хатуу хайлшид тооцох вэ?


Ижил

Ижил

Дээрх 2-ыг харьцуулах боломжгүй

Дээрх 2-ыг харьцуулах боломжгүй

Ширэм

Ширэм

Ган

Ган

Кальцийн карбидийн ширхэглэл том байвал яах вэ?


Дээрх бүгд

Дээрх бүгд

Нунтаг байх ёстой

Нунтаг байх ёстой

Ацетилен хурдан ялгарна

Ацетилен хурдан ялгарна

Ацетилен удаан ялгарна

Ацетилен удаан ялгарна

Үнэлгээ 4.0

Цаг дууссан
Таны хариулсан хариулт аваад бусадыг 0 оноогоор тооцно.

Анхаар
Энэ мэдээллийг устгахад итгэлтэй байна уу?
Анхаар
Энэ мэдээллийг устгах боломжгүй байна.