Logo

Тестийн сан » Бүгд

Гар нуман гагналтыг гүйцэтгэхэд нумын урт хэдэн (мм) байх ёстой вэ?


8-10 мм

8-10 мм

10-12 мм

10-12 мм

2-8 мм

2-8 мм

2-6 мм

2-6 мм

Тогтмол гүйдлийн электродны зөвийг олно уу?


АНО-3

АНО-3

J421

J421

УОНИЙ 13/45

УОНИЙ 13/45

Чийгтэй орчинд гагнуур хйихдээ юуг анхаарах вэ?


Дээрх бүгд

Дээрх бүгд

Багаж төхөөрөмж бүрэн бүтэн, аюулгүй ажиллагаа хангасан байх

Багаж төхөөрөмж бүрэн бүтэн, аюулгүй ажиллагаа хангасан байх

Хуурай хувцастай

Хуурай хувцастай

Резинэн гутал, бээлийтэй

Резинэн гутал, бээлийтэй

Электродын бүрхүүлийн найрлагад


Наагч

Наагч

Дээрх бүгд

Дээрх бүгд

Шаар үүсгэгч хий үүсгэгч хүчилжүүлэгч

Шаар үүсгэгч хий үүсгэгч хүчилжүүлэгч

Чанаржуулагч тогтворжуулагч

Чанаржуулагч тогтворжуулагч

Зэврэлтээс хамгаалах арга


Орчиныг цэвэрлэх

Орчиныг цэвэрлэх

Дээрх бүгд

Дээрх бүгд

Никель дэх

Никель дэх

Будах

Будах

Ацетилен генераторыг хэрэглэх аргаар нь юу гэж ангилах вэ?


Зөөврийн

Зөөврийн

А ба Б

А ба Б

Аль нь ч биш

Аль нь ч биш

Сүүлийн

Сүүлийн

Барилгын арматур нь ямар металл вэ?


Төмөр дангаараа

Төмөр дангаараа

Бага нүүрстөрөгчит ган

Бага нүүрстөрөгчит ган

Аль нь ч биш

Аль нь ч биш

Өндөр нүүрстөрөгчит ган

Өндөр нүүрстөрөгчит ган

Нүүрстөрөгчийн хэмжээ ихсэхэд гангийн ямар чанар нэмэгдэх вэ?


Уян харимхай

Уян харимхай

Дулаан даах

Дулаан даах

Ширээгдэх

Ширээгдэх

Хатуулаг

Хатуулаг

Хэрэв үйлчлэх хүч зогссоны дараа уг биеийн хэлбэр хэмжээ анхны байдалдаа эргэж орвол ………. хэв гажилт гэнэ.


Уян налархай

Уян налархай

Уян хатан

Уян хатан

Үлдэгдэл

Үлдэгдэл

Гар нуман гагналтанд ямар голчтой электродыг хэрэглэдэг вэ?


3-12 мм

3-12 мм

2-8 мм

2-8 мм

5.0-8.0 мм

5.0-8.0 мм

4.0-7.0 мм

4.0-7.0 мм

Ган гэж юуг хэлэх вэ?


Найрлагандаа 2.14 % хүртэл нүүрстөрөгч (С) агуулсан төмрийн хайлшийг ган гэнэ

Найрлагандаа 2.14 % хүртэл нүүрстөрөгч (С) агуулсан төмрийн хайлшийг ган гэнэ

Найрлагандаа 2.81 % хүртэл нүүрстөрөгч (С) агуулсан төмрийн хайлшийг ган гэнэ

Найрлагандаа 2.81 % хүртэл нүүрстөрөгч (С) агуулсан төмрийн хайлшийг ган гэнэ

Найрлагандаа 2.0 % хүртэл нүүрстөрөгч (С) агуулсан төмрийн хайлшийг ган гэнэ

Найрлагандаа 2.0 % хүртэл нүүрстөрөгч (С) агуулсан төмрийн хайлшийг ган гэнэ

Гагнуурын холболт гэж ямар холболтыг хэлэх вэ?


Барьцалдсан холбоос болох салдаггүй холбоосыг хэлнэ.

Барьцалдсан холбоос болох салдаггүй холбоосыг хэлнэ.

Гагнуурын холболт нь үндсэн материалыг бат бэх холбодог учраас. . . .

Гагнуурын холболт нь үндсэн материалыг бат бэх холбодог учраас. . . .

Дулаан болон хүчний үйлчлэлээр Дайвар материалттай болон дайвар материалгүйгээр хийцийг холбохыг хэлнэ

Дулаан болон хүчний үйлчлэлээр Дайвар материалттай болон дайвар материалгүйгээр хийцийг холбохыг хэлнэ

Гагнуурын холболт нь бусад төрлийн холболтоос ямар ялгаатай вэ ?


Хадах, боох зэрэгтэй харьцуулахад материалыг хэмнэдэг

Хадах, боох зэрэгтэй харьцуулахад материалыг хэмнэдэг

Бусад холболтоос нэмэгдэл материал зарцуулдаг

Бусад холболтоос нэмэгдэл материал зарцуулдаг

Бусад холболтоос ялгаатай тал байхгүй

Бусад холболтоос ялгаатай тал байхгүй

Гагнуурын цахилгаан үүсгэгч ямар зарчимтай вэ?


Сүлжээний гүйдэл, гагнуурын гүйдлийн эх үүсвэр, гагнуурын гүйдэл гэсэн зарчмаар ажилладаг

Сүлжээний гүйдэл, гагнуурын гүйдлийн эх үүсвэр, гагнуурын гүйдэл гэсэн зарчмаар ажилладаг

Тогтмол гүйдлийн зарчмаар ажилладаг

Тогтмол гүйдлийн зарчмаар ажилладаг

Хувьсах гүйдлийн зарчмаар ажилладаг

Хувьсах гүйдлийн зарчмаар ажилладаг

Трансформатор нь гар цахилгаан нуман гагнуурт ямар гүйдэл нийлүүлдэг вэ?


Хувьсах гүйдэл нийлүүлнэ

Хувьсах гүйдэл нийлүүлнэ

Ямар ч гүйдэл нийлүүлэхгүй

Ямар ч гүйдэл нийлүүлэхгүй

Тогтмол гүйдэл нийлүүлнэ

Тогтмол гүйдэл нийлүүлнэ

Тогтмол гүйдэл, хувьсах гүйдэл 2-ын аль нь гар цахилгаан нуман гагнуурт А.Ү.К (Ашигт Үйлийн Коэффициент) өндөртэй вэ ?


Тогтмол гүйдэл нь А.Ү.К өндөртэй байдаг

Тогтмол гүйдэл нь А.Ү.К өндөртэй байдаг

Хувьсах гүйдэл нь А.Ү.К өндөртэй байдаг

Хувьсах гүйдэл нь А.Ү.К өндөртэй байдаг

2-улаа адил А.Ү.К-тэй байдаг

2-улаа адил А.Ү.К-тэй байдаг

Гагнуурын нум ямар үүрэгтэй вэ ?


Нум нь дулаан хуримтлуулах эх үүсвэр болохоос гадна гагнагдах үндсэн ба шаваасны материалыг хайлуулах үүрэгтэй

Нум нь дулаан хуримтлуулах эх үүсвэр болохоос гадна гагнагдах үндсэн ба шаваасны материалыг хайлуулах үүрэгтэй

Нумыг тогтвортой, тогтворгүй шататлттай гэж ангилна

Нумыг тогтвортой, тогтворгүй шататлттай гэж ангилна

Металлыг гагнаж холбох үүрэгтэй

Металлыг гагнаж холбох үүрэгтэй

Гагнуурын нумыг асаахдаа гагнаж байгаа эд ангийн аль хэсэгт асаадаг вэ?


Тэгш гадаргууд зурж асаана

Тэгш гадаргууд зурж асаана

Дурын хэсэгтээ зурж асааж болно

Дурын хэсэгтээ зурж асааж болно

Заадаст зурж асаана

Заадаст зурж асаана

Гагнуурын оёдолыг орон зайн байрлалаар нь хэд ангилдаг вэ?


4 ангилна. (Таазны, босоо, хөндлөн, хэвтээ байрлал)

4 ангилна. (Таазны, босоо, хөндлөн, хэвтээ байрлал)

3 ангилна. (Хэвтээ байрлал, таазны, босоо)

3 ангилна. (Хэвтээ байрлал, таазны, босоо)

2 ангилна. (Босоо байрлал, хэвтээ, хөндлөн байрлал)

2 ангилна. (Босоо байрлал, хэвтээ, хөндлөн байрлал)

Электродны гол төмөр нумын хонхорт (тэвш) ямар хэлбэрээр шилжиж орох вэ ?


Нумын хонхорт дуслаар шилжиж орно

Нумын хонхорт дуслаар шилжиж орно

Нумын хонхорт багц хэлбэрээр орно

Нумын хонхорт багц хэлбэрээр орно

Нумын хонхорт шаарга хэлбэрээр орно

Нумын хонхорт шаарга хэлбэрээр орно

Үнэлгээ 4.0

Цаг дууссан
Таны хариулсан хариулт аваад бусадыг 0 оноогоор тооцно.

Анхаар
Энэ мэдээллийг устгахад итгэлтэй байна уу?
Анхаар
Энэ мэдээллийг устгах боломжгүй байна.