Logo

Тестийн сан » Бүгд

Гар нуман гагналтыг гүйцэтгэхэд нумын урт хэдэн (мм) байх ёстой вэ?


2-6 мм

2-6 мм

8-10 мм

8-10 мм

10-12 мм

10-12 мм

2-8 мм

2-8 мм

Тогтмол гүйдлийн электродны зөвийг олно уу?


АНО-3

АНО-3

УОНИЙ 13/45

УОНИЙ 13/45

J421

J421

Чийгтэй орчинд гагнуур хйихдээ юуг анхаарах вэ?


Хуурай хувцастай

Хуурай хувцастай

Дээрх бүгд

Дээрх бүгд

Резинэн гутал, бээлийтэй

Резинэн гутал, бээлийтэй

Багаж төхөөрөмж бүрэн бүтэн, аюулгүй ажиллагаа хангасан байх

Багаж төхөөрөмж бүрэн бүтэн, аюулгүй ажиллагаа хангасан байх

Электродын бүрхүүлийн найрлагад


Чанаржуулагч тогтворжуулагч

Чанаржуулагч тогтворжуулагч

Шаар үүсгэгч хий үүсгэгч хүчилжүүлэгч

Шаар үүсгэгч хий үүсгэгч хүчилжүүлэгч

Дээрх бүгд

Дээрх бүгд

Наагч

Наагч

Зэврэлтээс хамгаалах арга


Никель дэх

Никель дэх

Будах

Будах

Дээрх бүгд

Дээрх бүгд

Орчиныг цэвэрлэх

Орчиныг цэвэрлэх

Ацетилен генераторыг хэрэглэх аргаар нь юу гэж ангилах вэ?


Зөөврийн

Зөөврийн

Аль нь ч биш

Аль нь ч биш

А ба Б

А ба Б

Сүүлийн

Сүүлийн

Барилгын арматур нь ямар металл вэ?


Өндөр нүүрстөрөгчит ган

Өндөр нүүрстөрөгчит ган

Төмөр дангаараа

Төмөр дангаараа

Аль нь ч биш

Аль нь ч биш

Бага нүүрстөрөгчит ган

Бага нүүрстөрөгчит ган

Нүүрстөрөгчийн хэмжээ ихсэхэд гангийн ямар чанар нэмэгдэх вэ?


Уян харимхай

Уян харимхай

Дулаан даах

Дулаан даах

Ширээгдэх

Ширээгдэх

Хатуулаг

Хатуулаг

Хэрэв үйлчлэх хүч зогссоны дараа уг биеийн хэлбэр хэмжээ анхны байдалдаа эргэж орвол ………. хэв гажилт гэнэ.


Үлдэгдэл

Үлдэгдэл

Уян налархай

Уян налархай

Уян хатан

Уян хатан

Гар нуман гагналтанд ямар голчтой электродыг хэрэглэдэг вэ?


4.0-7.0 мм

4.0-7.0 мм

2-8 мм

2-8 мм

3-12 мм

3-12 мм

5.0-8.0 мм

5.0-8.0 мм

Ган гэж юуг хэлэх вэ?


Найрлагандаа 2.14 % хүртэл нүүрстөрөгч (С) агуулсан төмрийн хайлшийг ган гэнэ

Найрлагандаа 2.14 % хүртэл нүүрстөрөгч (С) агуулсан төмрийн хайлшийг ган гэнэ

Найрлагандаа 2.0 % хүртэл нүүрстөрөгч (С) агуулсан төмрийн хайлшийг ган гэнэ

Найрлагандаа 2.0 % хүртэл нүүрстөрөгч (С) агуулсан төмрийн хайлшийг ган гэнэ

Найрлагандаа 2.81 % хүртэл нүүрстөрөгч (С) агуулсан төмрийн хайлшийг ган гэнэ

Найрлагандаа 2.81 % хүртэл нүүрстөрөгч (С) агуулсан төмрийн хайлшийг ган гэнэ

Гагнуурын холболт гэж ямар холболтыг хэлэх вэ?


Барьцалдсан холбоос болох салдаггүй холбоосыг хэлнэ.

Барьцалдсан холбоос болох салдаггүй холбоосыг хэлнэ.

Дулаан болон хүчний үйлчлэлээр Дайвар материалттай болон дайвар материалгүйгээр хийцийг холбохыг хэлнэ

Дулаан болон хүчний үйлчлэлээр Дайвар материалттай болон дайвар материалгүйгээр хийцийг холбохыг хэлнэ

Гагнуурын холболт нь үндсэн материалыг бат бэх холбодог учраас. . . .

Гагнуурын холболт нь үндсэн материалыг бат бэх холбодог учраас. . . .

Гагнуурын холболт нь бусад төрлийн холболтоос ямар ялгаатай вэ ?


Бусад холболтоос нэмэгдэл материал зарцуулдаг

Бусад холболтоос нэмэгдэл материал зарцуулдаг

Хадах, боох зэрэгтэй харьцуулахад материалыг хэмнэдэг

Хадах, боох зэрэгтэй харьцуулахад материалыг хэмнэдэг

Бусад холболтоос ялгаатай тал байхгүй

Бусад холболтоос ялгаатай тал байхгүй

Гагнуурын цахилгаан үүсгэгч ямар зарчимтай вэ?


Хувьсах гүйдлийн зарчмаар ажилладаг

Хувьсах гүйдлийн зарчмаар ажилладаг

Тогтмол гүйдлийн зарчмаар ажилладаг

Тогтмол гүйдлийн зарчмаар ажилладаг

Сүлжээний гүйдэл, гагнуурын гүйдлийн эх үүсвэр, гагнуурын гүйдэл гэсэн зарчмаар ажилладаг

Сүлжээний гүйдэл, гагнуурын гүйдлийн эх үүсвэр, гагнуурын гүйдэл гэсэн зарчмаар ажилладаг

Трансформатор нь гар цахилгаан нуман гагнуурт ямар гүйдэл нийлүүлдэг вэ?


Ямар ч гүйдэл нийлүүлэхгүй

Ямар ч гүйдэл нийлүүлэхгүй

Хувьсах гүйдэл нийлүүлнэ

Хувьсах гүйдэл нийлүүлнэ

Тогтмол гүйдэл нийлүүлнэ

Тогтмол гүйдэл нийлүүлнэ

Тогтмол гүйдэл, хувьсах гүйдэл 2-ын аль нь гар цахилгаан нуман гагнуурт А.Ү.К (Ашигт Үйлийн Коэффициент) өндөртэй вэ ?


2-улаа адил А.Ү.К-тэй байдаг

2-улаа адил А.Ү.К-тэй байдаг

Хувьсах гүйдэл нь А.Ү.К өндөртэй байдаг

Хувьсах гүйдэл нь А.Ү.К өндөртэй байдаг

Тогтмол гүйдэл нь А.Ү.К өндөртэй байдаг

Тогтмол гүйдэл нь А.Ү.К өндөртэй байдаг

Гагнуурын нум ямар үүрэгтэй вэ ?


Металлыг гагнаж холбох үүрэгтэй

Металлыг гагнаж холбох үүрэгтэй

Нум нь дулаан хуримтлуулах эх үүсвэр болохоос гадна гагнагдах үндсэн ба шаваасны материалыг хайлуулах үүрэгтэй

Нум нь дулаан хуримтлуулах эх үүсвэр болохоос гадна гагнагдах үндсэн ба шаваасны материалыг хайлуулах үүрэгтэй

Нумыг тогтвортой, тогтворгүй шататлттай гэж ангилна

Нумыг тогтвортой, тогтворгүй шататлттай гэж ангилна

Гагнуурын нумыг асаахдаа гагнаж байгаа эд ангийн аль хэсэгт асаадаг вэ?


Тэгш гадаргууд зурж асаана

Тэгш гадаргууд зурж асаана

Заадаст зурж асаана

Заадаст зурж асаана

Дурын хэсэгтээ зурж асааж болно

Дурын хэсэгтээ зурж асааж болно

Гагнуурын оёдолыг орон зайн байрлалаар нь хэд ангилдаг вэ?


4 ангилна. (Таазны, босоо, хөндлөн, хэвтээ байрлал)

4 ангилна. (Таазны, босоо, хөндлөн, хэвтээ байрлал)

2 ангилна. (Босоо байрлал, хэвтээ, хөндлөн байрлал)

2 ангилна. (Босоо байрлал, хэвтээ, хөндлөн байрлал)

3 ангилна. (Хэвтээ байрлал, таазны, босоо)

3 ангилна. (Хэвтээ байрлал, таазны, босоо)

Электродны гол төмөр нумын хонхорт (тэвш) ямар хэлбэрээр шилжиж орох вэ ?


Нумын хонхорт багц хэлбэрээр орно

Нумын хонхорт багц хэлбэрээр орно

Нумын хонхорт шаарга хэлбэрээр орно

Нумын хонхорт шаарга хэлбэрээр орно

Нумын хонхорт дуслаар шилжиж орно

Нумын хонхорт дуслаар шилжиж орно

Үнэлгээ 4.0

Цаг дууссан
Таны хариулсан хариулт аваад бусадыг 0 оноогоор тооцно.

Анхаар
Энэ мэдээллийг устгахад итгэлтэй байна уу?
Анхаар
Энэ мэдээллийг устгах боломжгүй байна.