Logo

Тестийн сан » Бүгд

Гар нуман гагналтыг гүйцэтгэхэд нумын урт хэдэн (мм) байх ёстой вэ?


8-10 мм

8-10 мм

2-8 мм

2-8 мм

2-6 мм

2-6 мм

10-12 мм

10-12 мм

Тогтмол гүйдлийн электродны зөвийг олно уу?


УОНИЙ 13/45

УОНИЙ 13/45

АНО-3

АНО-3

J421

J421

Чийгтэй орчинд гагнуур хйихдээ юуг анхаарах вэ?


Резинэн гутал, бээлийтэй

Резинэн гутал, бээлийтэй

Дээрх бүгд

Дээрх бүгд

Хуурай хувцастай

Хуурай хувцастай

Багаж төхөөрөмж бүрэн бүтэн, аюулгүй ажиллагаа хангасан байх

Багаж төхөөрөмж бүрэн бүтэн, аюулгүй ажиллагаа хангасан байх

Электродын бүрхүүлийн найрлагад


Шаар үүсгэгч хий үүсгэгч хүчилжүүлэгч

Шаар үүсгэгч хий үүсгэгч хүчилжүүлэгч

Наагч

Наагч

Чанаржуулагч тогтворжуулагч

Чанаржуулагч тогтворжуулагч

Дээрх бүгд

Дээрх бүгд

Зэврэлтээс хамгаалах арга


Дээрх бүгд

Дээрх бүгд

Будах

Будах

Никель дэх

Никель дэх

Орчиныг цэвэрлэх

Орчиныг цэвэрлэх

Ацетилен генераторыг хэрэглэх аргаар нь юу гэж ангилах вэ?


А ба Б

А ба Б

Зөөврийн

Зөөврийн

Сүүлийн

Сүүлийн

Аль нь ч биш

Аль нь ч биш

Барилгын арматур нь ямар металл вэ?


Өндөр нүүрстөрөгчит ган

Өндөр нүүрстөрөгчит ган

Бага нүүрстөрөгчит ган

Бага нүүрстөрөгчит ган

Төмөр дангаараа

Төмөр дангаараа

Аль нь ч биш

Аль нь ч биш

Нүүрстөрөгчийн хэмжээ ихсэхэд гангийн ямар чанар нэмэгдэх вэ?


Уян харимхай

Уян харимхай

Хатуулаг

Хатуулаг

Дулаан даах

Дулаан даах

Ширээгдэх

Ширээгдэх

Хэрэв үйлчлэх хүч зогссоны дараа уг биеийн хэлбэр хэмжээ анхны байдалдаа эргэж орвол ………. хэв гажилт гэнэ.


Уян налархай

Уян налархай

Уян хатан

Уян хатан

Үлдэгдэл

Үлдэгдэл

Гар нуман гагналтанд ямар голчтой электродыг хэрэглэдэг вэ?


2-8 мм

2-8 мм

3-12 мм

3-12 мм

5.0-8.0 мм

5.0-8.0 мм

4.0-7.0 мм

4.0-7.0 мм

Ган гэж юуг хэлэх вэ?


Найрлагандаа 2.14 % хүртэл нүүрстөрөгч (С) агуулсан төмрийн хайлшийг ган гэнэ

Найрлагандаа 2.14 % хүртэл нүүрстөрөгч (С) агуулсан төмрийн хайлшийг ган гэнэ

Найрлагандаа 2.0 % хүртэл нүүрстөрөгч (С) агуулсан төмрийн хайлшийг ган гэнэ

Найрлагандаа 2.0 % хүртэл нүүрстөрөгч (С) агуулсан төмрийн хайлшийг ган гэнэ

Найрлагандаа 2.81 % хүртэл нүүрстөрөгч (С) агуулсан төмрийн хайлшийг ган гэнэ

Найрлагандаа 2.81 % хүртэл нүүрстөрөгч (С) агуулсан төмрийн хайлшийг ган гэнэ

Гагнуурын холболт гэж ямар холболтыг хэлэх вэ?


Гагнуурын холболт нь үндсэн материалыг бат бэх холбодог учраас. . . .

Гагнуурын холболт нь үндсэн материалыг бат бэх холбодог учраас. . . .

Дулаан болон хүчний үйлчлэлээр Дайвар материалттай болон дайвар материалгүйгээр хийцийг холбохыг хэлнэ

Дулаан болон хүчний үйлчлэлээр Дайвар материалттай болон дайвар материалгүйгээр хийцийг холбохыг хэлнэ

Барьцалдсан холбоос болох салдаггүй холбоосыг хэлнэ.

Барьцалдсан холбоос болох салдаггүй холбоосыг хэлнэ.

Гагнуурын холболт нь бусад төрлийн холболтоос ямар ялгаатай вэ ?


Бусад холболтоос нэмэгдэл материал зарцуулдаг

Бусад холболтоос нэмэгдэл материал зарцуулдаг

Хадах, боох зэрэгтэй харьцуулахад материалыг хэмнэдэг

Хадах, боох зэрэгтэй харьцуулахад материалыг хэмнэдэг

Бусад холболтоос ялгаатай тал байхгүй

Бусад холболтоос ялгаатай тал байхгүй

Гагнуурын цахилгаан үүсгэгч ямар зарчимтай вэ?


Тогтмол гүйдлийн зарчмаар ажилладаг

Тогтмол гүйдлийн зарчмаар ажилладаг

Сүлжээний гүйдэл, гагнуурын гүйдлийн эх үүсвэр, гагнуурын гүйдэл гэсэн зарчмаар ажилладаг

Сүлжээний гүйдэл, гагнуурын гүйдлийн эх үүсвэр, гагнуурын гүйдэл гэсэн зарчмаар ажилладаг

Хувьсах гүйдлийн зарчмаар ажилладаг

Хувьсах гүйдлийн зарчмаар ажилладаг

Трансформатор нь гар цахилгаан нуман гагнуурт ямар гүйдэл нийлүүлдэг вэ?


Тогтмол гүйдэл нийлүүлнэ

Тогтмол гүйдэл нийлүүлнэ

Хувьсах гүйдэл нийлүүлнэ

Хувьсах гүйдэл нийлүүлнэ

Ямар ч гүйдэл нийлүүлэхгүй

Ямар ч гүйдэл нийлүүлэхгүй

Тогтмол гүйдэл, хувьсах гүйдэл 2-ын аль нь гар цахилгаан нуман гагнуурт А.Ү.К (Ашигт Үйлийн Коэффициент) өндөртэй вэ ?


Хувьсах гүйдэл нь А.Ү.К өндөртэй байдаг

Хувьсах гүйдэл нь А.Ү.К өндөртэй байдаг

Тогтмол гүйдэл нь А.Ү.К өндөртэй байдаг

Тогтмол гүйдэл нь А.Ү.К өндөртэй байдаг

2-улаа адил А.Ү.К-тэй байдаг

2-улаа адил А.Ү.К-тэй байдаг

Гагнуурын нум ямар үүрэгтэй вэ ?


Нум нь дулаан хуримтлуулах эх үүсвэр болохоос гадна гагнагдах үндсэн ба шаваасны материалыг хайлуулах үүрэгтэй

Нум нь дулаан хуримтлуулах эх үүсвэр болохоос гадна гагнагдах үндсэн ба шаваасны материалыг хайлуулах үүрэгтэй

Металлыг гагнаж холбох үүрэгтэй

Металлыг гагнаж холбох үүрэгтэй

Нумыг тогтвортой, тогтворгүй шататлттай гэж ангилна

Нумыг тогтвортой, тогтворгүй шататлттай гэж ангилна

Гагнуурын нумыг асаахдаа гагнаж байгаа эд ангийн аль хэсэгт асаадаг вэ?


Тэгш гадаргууд зурж асаана

Тэгш гадаргууд зурж асаана

Заадаст зурж асаана

Заадаст зурж асаана

Дурын хэсэгтээ зурж асааж болно

Дурын хэсэгтээ зурж асааж болно

Гагнуурын оёдолыг орон зайн байрлалаар нь хэд ангилдаг вэ?


3 ангилна. (Хэвтээ байрлал, таазны, босоо)

3 ангилна. (Хэвтээ байрлал, таазны, босоо)

4 ангилна. (Таазны, босоо, хөндлөн, хэвтээ байрлал)

4 ангилна. (Таазны, босоо, хөндлөн, хэвтээ байрлал)

2 ангилна. (Босоо байрлал, хэвтээ, хөндлөн байрлал)

2 ангилна. (Босоо байрлал, хэвтээ, хөндлөн байрлал)

Электродны гол төмөр нумын хонхорт (тэвш) ямар хэлбэрээр шилжиж орох вэ ?


Нумын хонхорт дуслаар шилжиж орно

Нумын хонхорт дуслаар шилжиж орно

Нумын хонхорт шаарга хэлбэрээр орно

Нумын хонхорт шаарга хэлбэрээр орно

Нумын хонхорт багц хэлбэрээр орно

Нумын хонхорт багц хэлбэрээр орно

Үнэлгээ 4.0

Цаг дууссан
Таны хариулсан хариулт аваад бусадыг 0 оноогоор тооцно.

Анхаар
Энэ мэдээллийг устгахад итгэлтэй байна уу?
Анхаар
Энэ мэдээллийг устгах боломжгүй байна.