Logo

Тестийн сан » Бүгд

Цавуутай цаасыг эхэлж наахдаа ямар багаж хэрэглэх вэ?


Дүүжинт эгцлүүр

Дүүжинт эгцлүүр

Шугам

Шугам

Метр

Метр

Хэрэгцээт цаасны боодлын тоог яаж гаргах вэ?


Тасалгааны уртыг өргөнөөр үржүүлээд 5-д хуваана

Тасалгааны уртыг өргөнөөр үржүүлээд 5-д хуваана

Тасалгааны нийт хэмжээг 10-д хуваана

Тасалгааны нийт хэмжээг 10-д хуваана

Тасалгааны нийт хэмжээг 5-д хуваана

Тасалгааны нийт хэмжээг 5-д хуваана

Ямар цаасыг эмульсэн будгаар будаж болох вэ?


Зузаан цаасыг

Зузаан цаасыг

Нимгэн цаасыг

Нимгэн цаасыг

Шилэн цаасыг

Шилэн цаасыг

Хулдаасан цаасны захыг


Тулгаж наана

Тулгаж наана

Зөрүүлж наана

Зөрүүлж наана

Давхарлаж наана

Давхарлаж наана

Тэгш бус ханын буланд ямар цааснаас гологдол гарах вэ?


Зузаан цаас

Зузаан цаас

Тал цааснаас

Тал цааснаас

Бүтэн цаас

Бүтэн цаас

Чулуун хавтан наах зуурмагын харьцаа?


1:4

1:4

1:3

1:3

1:5

1:5

Хавтанцарын зуурмаг найрлага харьцаа.


1:2 1:1

1:2 1:1

3:1 5:1

3:1 5:1

4:4 1:6

4:4 1:6

Хавтанцарын тэгш хазгайг ямар багажаар шалгах вэ?


Шугам

Шугам

Метр

Метр

Тэгш ус

Тэгш ус

Хавтанцар хучилганы заадасны хэмжээ.


3-5 мм

3-5 мм

1-2мм

1-2мм

2-3 мм

2-3 мм

Хавтанцар наах ямар аргууд байх вэ?


Диагнолдаж наах

Диагнолдаж наах

Заадастай заадасгүй наах

Заадастай заадасгүй наах

Заадас давхцуулж зөрүүлж диогналдаж наах

Заадас давхцуулж зөрүүлж диогналдаж наах

Шавардлага гэж юу вэ?


Шавардлагын зуурмагыг гадаргууд тэгшилсний дараа бэхжин үүсгэснийг хэлнэ

Шавардлагын зуурмагыг гадаргууд тэгшилсний дараа бэхжин үүсгэснийг хэлнэ

Гадаргууг бүрхсэн үеийг хэлнэ

Гадаргууг бүрхсэн үеийг хэлнэ

Хатуу үе давхаргыг хэлнэ

Хатуу үе давхаргыг хэлнэ

Шавардлагыг чанараар нь юу гэж ангилдах вэ?


Энгийн, ердийн, сайн чанарын

Энгийн, ердийн, сайн чанарын

Энгийн, сайн, өндөр чанарын

Энгийн, сайн, өндөр чанарын

Гоёлын, энгийн, өндөр чанарын

Гоёлын, энгийн, өндөр чанарын

Хананд хэрэглэгдэх хавтанцарын зузаан хэдэн мм байдаг вэ?


0.6мм

0.6мм

0.5мм

0.5мм

0.1мм

0.1мм

Хананд наах плитаны хоорондох заадас хэдэн мм байдаг вэ?


0.2-0.5мм

0.2-0.5мм

07мм

07мм

0.8мм

0.8мм

Шалны плитаг ихэвчлэн хаана наадаг вэ?


Хүний явдаг зам

Хүний явдаг зам

Хүн амьдардаг өрөө тасалгаанд

Хүн амьдардаг өрөө тасалгаанд

Албан конторт

Албан конторт

Шалны плитаг ямар багажаар шалгах вэ?


Тэгш ус

Тэгш ус

Тэгшлэгч

Тэгшлэгч

Шугам мод

Шугам мод

Хавтанцарын чигжээсийг хэдийд хийх вэ?


Хавтанцараа наагаад чигжээсээ хамт хийгээд явна

Хавтанцараа наагаад чигжээсээ хамт хийгээд явна

Хавтанцар наагаад зуурмаг бүрэн бэхжисэний дараа

Хавтанцар наагаад зуурмаг бүрэн бэхжисэний дараа

Хавтанцар наасны дараа

Хавтанцар наасны дараа

Хананд марк маяк байгуулах шаардлагатай юу?


шаардлагатай

шаардлагатай

шаардлаггүй

шаардлаггүй

Шаланд марк маяк байгуулах шаардлагатай юу?


шаардлаггүй

шаардлаггүй

шаардлагтай

шаардлагтай

Шаланд хэрэглэгдэх хавтанцарын зузаан хэдэн мм байдаг вэ?


0.6мм

0.6мм

0.7мм

0.7мм

0.5мм

0.5мм

Үнэлгээ 4.0

Цаг дууссан
Таны хариулсан хариулт аваад бусадыг 0 оноогоор тооцно.

Анхаар
Энэ мэдээллийг устгахад итгэлтэй байна уу?
Анхаар
Энэ мэдээллийг устгах боломжгүй байна.