Logo

Тестийн сан » Бүгд

Цавуутай цаасыг эхэлж наахдаа ямар багаж хэрэглэх вэ?


Дүүжинт эгцлүүр

Дүүжинт эгцлүүр

Метр

Метр

Шугам

Шугам

Хэрэгцээт цаасны боодлын тоог яаж гаргах вэ?


Тасалгааны нийт хэмжээг 5-д хуваана

Тасалгааны нийт хэмжээг 5-д хуваана

Тасалгааны нийт хэмжээг 10-д хуваана

Тасалгааны нийт хэмжээг 10-д хуваана

Тасалгааны уртыг өргөнөөр үржүүлээд 5-д хуваана

Тасалгааны уртыг өргөнөөр үржүүлээд 5-д хуваана

Ямар цаасыг эмульсэн будгаар будаж болох вэ?


Зузаан цаасыг

Зузаан цаасыг

Нимгэн цаасыг

Нимгэн цаасыг

Шилэн цаасыг

Шилэн цаасыг

Хулдаасан цаасны захыг


Давхарлаж наана

Давхарлаж наана

Тулгаж наана

Тулгаж наана

Зөрүүлж наана

Зөрүүлж наана

Тэгш бус ханын буланд ямар цааснаас гологдол гарах вэ?


Зузаан цаас

Зузаан цаас

Тал цааснаас

Тал цааснаас

Бүтэн цаас

Бүтэн цаас

Чулуун хавтан наах зуурмагын харьцаа?


1:5

1:5

1:3

1:3

1:4

1:4

Хавтанцарын зуурмаг найрлага харьцаа.


1:2 1:1

1:2 1:1

3:1 5:1

3:1 5:1

4:4 1:6

4:4 1:6

Хавтанцарын тэгш хазгайг ямар багажаар шалгах вэ?


Метр

Метр

Шугам

Шугам

Тэгш ус

Тэгш ус

Хавтанцар хучилганы заадасны хэмжээ.


2-3 мм

2-3 мм

3-5 мм

3-5 мм

1-2мм

1-2мм

Хавтанцар наах ямар аргууд байх вэ?


Диагнолдаж наах

Диагнолдаж наах

Заадас давхцуулж зөрүүлж диогналдаж наах

Заадас давхцуулж зөрүүлж диогналдаж наах

Заадастай заадасгүй наах

Заадастай заадасгүй наах

Шавардлага гэж юу вэ?


Хатуу үе давхаргыг хэлнэ

Хатуу үе давхаргыг хэлнэ

Шавардлагын зуурмагыг гадаргууд тэгшилсний дараа бэхжин үүсгэснийг хэлнэ

Шавардлагын зуурмагыг гадаргууд тэгшилсний дараа бэхжин үүсгэснийг хэлнэ

Гадаргууг бүрхсэн үеийг хэлнэ

Гадаргууг бүрхсэн үеийг хэлнэ

Шавардлагыг чанараар нь юу гэж ангилдах вэ?


Энгийн, ердийн, сайн чанарын

Энгийн, ердийн, сайн чанарын

Энгийн, сайн, өндөр чанарын

Энгийн, сайн, өндөр чанарын

Гоёлын, энгийн, өндөр чанарын

Гоёлын, энгийн, өндөр чанарын

Хананд хэрэглэгдэх хавтанцарын зузаан хэдэн мм байдаг вэ?


0.6мм

0.6мм

0.5мм

0.5мм

0.1мм

0.1мм

Хананд наах плитаны хоорондох заадас хэдэн мм байдаг вэ?


0.8мм

0.8мм

07мм

07мм

0.2-0.5мм

0.2-0.5мм

Шалны плитаг ихэвчлэн хаана наадаг вэ?


Албан конторт

Албан конторт

Хүний явдаг зам

Хүний явдаг зам

Хүн амьдардаг өрөө тасалгаанд

Хүн амьдардаг өрөө тасалгаанд

Шалны плитаг ямар багажаар шалгах вэ?


Шугам мод

Шугам мод

Тэгшлэгч

Тэгшлэгч

Тэгш ус

Тэгш ус

Хавтанцарын чигжээсийг хэдийд хийх вэ?


Хавтанцар наагаад зуурмаг бүрэн бэхжисэний дараа

Хавтанцар наагаад зуурмаг бүрэн бэхжисэний дараа

Хавтанцар наасны дараа

Хавтанцар наасны дараа

Хавтанцараа наагаад чигжээсээ хамт хийгээд явна

Хавтанцараа наагаад чигжээсээ хамт хийгээд явна

Хананд марк маяк байгуулах шаардлагатай юу?


шаардлаггүй

шаардлаггүй

шаардлагатай

шаардлагатай

Шаланд марк маяк байгуулах шаардлагатай юу?


шаардлаггүй

шаардлаггүй

шаардлагтай

шаардлагтай

Шаланд хэрэглэгдэх хавтанцарын зузаан хэдэн мм байдаг вэ?


0.5мм

0.5мм

0.7мм

0.7мм

0.6мм

0.6мм

Үнэлгээ 4.0

Цаг дууссан
Таны хариулсан хариулт аваад бусадыг 0 оноогоор тооцно.

Анхаар
Энэ мэдээллийг устгахад итгэлтэй байна уу?
Анхаар
Энэ мэдээллийг устгах боломжгүй байна.