Би хэн бэ?

Өөрийгөө таньж мэдэх нь бүх мэдлэгийн эхлэл юм. “Аристотель”

Өөрийн онцлог, шинж чанараа тодорхойлох асуултуудаас

Дэлгэрэнгүй