ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛААР ЦАР ТАХЛЫН ҮЕД АЖЛЫН БАЙРЫГ ХАДГАЛАХ, ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХТЭЙ ХОЛБООТОЙ ШИЙДВЭР ГАРГАЛАА

Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөл өнөөдөр цахимаар хуралдлаа. Уг хуралдаанаар Коронавирус халдварт цар тахлын үед хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, бичил аж ахуйн нэгжид ажиллагчдын ажлын байрыг хадгалах, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих зорилгоор холбогдох шийдвэрүүдийг гаргалаа.

Үүнд:

-Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрүүдэд 2017-2020 онд хамрагдан жижиг зээл, санхүүгийн дэмжлэг авсан иргэн, бичил аж ахуйн нэгж, байгууллагын эргэн төлөлтийн хугацааг 2020 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн 2021 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрийг хүртэл хугацаанд хойшлуулах

-Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас 2019, 2020 онд жижиг зээл, санхүүгийн дэмжлэг авсан, 3 буюу түүнээс дээш сарын хугацаанд ажлын байр түрээсэлж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын 2020 оны 11, 12 дугаар сарын ажлын байрны түрээсийн төлбөрийг нөхөн төлөх

-Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр, Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр болон Ахмад мэргэжилтний зөвлөх үйлчилгээг хөгжүүлэх хөтөлбөрийн хүрээнд 2017-2020 онд эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй санхүүгийн дэмжлэг авсан, эргэн төлөлт нь дуусаагүй байгаа иргэдэд өөрийн хүсэлтийг үндэслэн нэмэлт санхүүгийн дэмжлэгийг хөтөлбөрт заасны дагуу эргэн төлөх нөхцөлтэйгээр олгох шийдвэрүүдийг гаргаж баталлаа.

Дээрх шийдвэрүүдийг аймаг, дүүргийн хөдөлмөр эрхлэлтийн байгууллагуудаар дамжуулан хэрэгжүүлэх ба шаардлага хангасан иргэн, бичил аж ахуйн нэгжүүд өөрийн харьяалах аймаг, дүүргийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар хэлтэст хандан, холбогдох баримт бичгүүдэд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж, хамрагдах боломжтой юм.

ХНХЯ болон харьяа байгууллагууд арга хэмжээнд хамрагдах иргэн, бичил аж ахуйн нэгж, байгууллагад түргэн шуурхай, чирэгдэлгүй үйлчлэх бөгөөд Улсын онцгой комиссын шийдвэр, “Гамшгаас хамгаалах бүх нийтийн бэлэн байдал”-ын холбогдох дүрэм, журмыг чанд сахиж, цахим болон утсаар холбогдох үйл ажиллагааг шуурхай зохион байгуулж ажиллана.

----------------------------------------------

DECISIONS OF THE NATIONAL EMPLOYMENT COUNCIL MEETING ON PROTECTION OF WORKPLACES AND PROMOTION OF EMPLOYMENT DURING THE PANDEMIC

Today, the National Employment Council meeting was held virtually. At the meeting, the following relevant decisions were approved in the purpose of protecting workplaces and supporting the employment of self-employers and micro-enterprise employees during the COVID-19 pandemic, including:

- To postpone the repayment period of microloans and financial support granted to citizens, micro-business entities and organizations under employment promotion programs during 2017-2020 from December 1, 2020 to July 1, 2021

- To reimburse expenses of workplace rent for November and December 2020 to citizens, business entities and organizations that received microloans and financial support from the Employment Promotion Fund during 2019- 2020 and rented the workplace for 3 or more months.

- To provide additional financial support to citizens who have not yet completed the repayment of the previous repayable financial support provided in 2017-2020 under the Employment Promotion Program, Employment Promotion Program for PWDs and Development Program on Counselling Service for Senior Specialists on the basis of their request according to the repayment conditions stipulated in the program.

The afore-mentioned decisions will be implemented through the employment agencies of aimags /provinces/ and districts. Eligible citizens and micro-enterprises can apply their requests to the Labour and Welfare Service Departments and Divisions of their respective aimags and districts respectively after making amendments to the relevant required documents.

The Ministry of Labour and Social Protection and its affiliated organizations will provide prompt service without any delay to citizens, micro-enterprises and organizations to be involved in the foregoing measures, and organize electronic and telephone-related activities on time, while strictly adhering to the decisions of the State Emergency Commission and relevant rules and regulations of “Disaster Preparedness for All”

Сэтгэгдэл