АЖИЛ МЭРГЭЖЛИЙН ЧИГ БАРИМЖАА” сэдэвт ажил хэрэгч зөвлөлдөх уулзалт 2016 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдөр болно

АЖИЛ МЭРГЭЖЛИЙН ЧИГ БАРИМЖАА” сэдэвт ажил хэрэгч  зөвлөлдөх  уулзалт  2016 оны 12 дугаар  сарын 21-ний өдөр  болно

 

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих газраас санаачлан “АЖИЛ МЭРГЭЖЛИЙН ЧИГ БАРИМЖАА” сэдэвт ажил хэрэгч  зөвлөлдөх  уулзалтыг  2016 оны 12 дугаар  сарын 15-ний өдөр  зохион байгуулах гэж байна. Уулзалтын гол зорилго нь Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох үйлчилгээнд  салбарын яамнаас баримтлах бодлого,  үйл ажиллагааг таниулах, сурталчлах цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний баримт бичигт санал авах, төр, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааг эрчимжүүлэхэд чиглэгдэнэ.   Энэхүү  арга  хэмжээнд төрийн болон төрийн бус байгууллагын төлөөлөлүүд урилгаар оролцох юм.

Сэтгэгдэл