БУЦАХ

ХАЙЛТЫН ХЭСЭГ


Нэр Зураг Аймаг/Хот Сум/Дүүрэг Мэргэжил Үйл ажиллагааны чиглэл
Баян-Өлгий аймаг дахь МСҮТ Баян-Өлгий Өлгий Барилгачин Боловсрол
Булган аймаг дахь ХАА-н МСҮТ Булган Булган Хөдөө аж ахуй, ан агнуур, ойн ба загасны аж ахуй, мал эмнэлэг, биотехнологийн үйлдвэрлэлийн захиргаа, алба, хэлтэс, тасаг, ээлжийн менежер Боловсрол
Булганхангай МСҮТ Булган Булган Автотехникийн цахилгаанчин Боловсрол