БУЦАХ

ХАЙЛТЫН ХЭСЭГ


Нэр Хүйс Б.түвшин Аймаг/Хот Сум/Дүүрэг Элссэн Төгссөн
Содоо Магистр, доктор Эрэгтэй Улаанбаатар Баянгол 2016-04-13 2016-04-20