1ҮЗСЭН
Mia Kennedy

Ирэх 4 жилд бид хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарыг бүрэн цахимжуулах зорилт тавьсан бөгөөд Нийгмийн халамжийн үйлчилгээг www.Ehalamj.mn системээр дамжуулан үзүүлж эхэллээ. 2021 онд нийгмийн халамжийн бүх үйлчилгээг цахимжуулахаар ажиллаж байна.

Өнөөдрийн байдлаар цахимжуулсан үйлчилгээ.
Жирэмсэн эхийн тэтгэмж
0-3 насны хүүхэд асарсны тэтгэмж
Ихэр хүүхдийн тэтгэмж
Эхийн алдар одонтой эхийн мөнгөн тусламж
Насны хишиг
0-18 хүртэлх насны 3 болон түүнээс дээш хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх /эцэг/-ийн тэтгэмж

Цаашид бүх үйлчилгээг цахимжуулах ажил эрчимтэй үргэлжилнэ.

Цахим_Яам

ХАРИЛЦАХ МЭДЭЭЛЭЛ

  • БАЙРШИЛ
  • -0001-11-30 00:00 ЭХЛЭХ ОГНОО
  • -0001-11-30 00:00 ХААХ ОГНОО